Participaties

 • Waarom is eigen vermogen belangrijk? deA heeft geen winstoogmerk?

  Participaties vormen het werkkapitaal van onze coöperatie waardoor we projecten kunnen oppakken. Dat kapitaal maakt het mogelijk activiteiten te ondernemen. Het is onze financiële buffer. Het eigen kapitaal hebben we ook nodig bij het opzetten van grotere opwekprojecten. Het moet in verhouding staan met onze omzet. We doen steeds meer en grotere projecten, meer werkkapitaal maakt onze coöperatie robuuster.
  Zo bouw je mee aan onze coöperatie en aan een duurzame toekomst.

 • Hoeveel participaties kan ik nemen?

  In totaal minimaal 1 en maximaal 100. Je kunt je participaties in een keer nemen, of later nieuwe bijnemen. Je participaties worden uitgezet voor minimaal 5 jaar.

 • Krijg ik rente?

  Je krijgt geen rente over de participaties. De participaties zijn een vrijwillige inleg waarmee je bouwt aan een duurzamere Apeldoornse energievoorziening. 

 • Voor hoe lang worden de participaties uitgezet? 

  Voor 5 jaar of meer. Na 5 jaar kun je een verzoek doen om ze in te wisselen. 

 • Ik wil meer participaties, kan dat? 

  Je kunt participaties bijkopen tot een maximum aantal van 100. 

 • Kan ik van mijn participaties af?

  Hoe kan ik mijn participaties terugnemen? Je participaties staan voor 5 jaar vast. Je kunt na 5 jaar een verzoek indienen als om je participaties in te wisselen. Na vaststelling van de jaarrekening bepaalt het bestuur hoeveel participaties er verantwoord teruggegeven kunnen worden. Als er meer verzoeken zijn voor inwisseling dan toegekend worden, vindt toekenning plaats aan de hand van de afspraken zoals verwoord in het participatiereglement.