Sinds mei 2018 wordt uw privacy beschermd met de AVG, de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Deze Europese wettelijke regeling zorgt dat bedrijven en instellingen beter met persoonlijke gegevens omgaan, in het belang van uw privacy dus.
deA gaat altijd al zorgvuldig om met de persoonlijke gegevens die we hebben van onze leden, klanten en deelnemers. Met de AVG als leidraad gaan we dat nu nog beter regelen en vastleggen.

In een Privacy Policy hebben we vastgelegd welke gegevens we van u nodig hebben en waarom, hoe we zorgvuldig met die gegevens omgaan en hoe lang we die gegevens uiteindelijk bewaren. We zijn doorlopend bezig om deze policy verder te preciseren en te publiceren en zo ook meer bekendheid te geven.

oktober 2018