De beweging

Leden

 • Waarom lid worden? 

  Wij hebben steun nodig om voor Apeldoorn een krachtige organisatie te zijn. Met meer leden bereiken we meer.

  • Door jouw financiele bijdrage van minimaal 10 euro per jaar steun je ons en kunnen wij meer doen.
  • Je bent lid van een actieve club. Als je dat wilt, kun je meedenken, meepraten, meebeslissen, vrijwilligerswerk doen.
  • Je kunt gebruik maken van voordelen, zoals informatie krijgen, een warmtecamera of CO2-meter lenen en meer.
 • Bereikt in 2023

  Alleen al in 2023 hebben we 2.552 Apeldoornse huishoudens, waarvan velen in energiearmoede, geholpen met energiebesparende maatregelen. Ze kregen gratis advies van energiecoaches, ledlampen, zuinige koelkasten, gordijnen etc..

  Ook stimuleerden we bewoners van Apeldoornse wijken in buurtaanpakprojecten elkaar te helpen bij verduurzaming. We financierden dit alles met gemeentelijke subsidies en opbrengsten uit onze zonneparken.

  Daarnaast wekten we voor ruim 9500 gezinnen lokaal schone energie op uit onze zonneparken die we financierden met crowdfunding.

 • Doel deA

  Het gebruik van fossiele energie heeft grote gevolgen voor het klimaat, de politiek, onze autonomie en ons welbevinden.

  Wij willen dat het gebruik van fossiele energie stopt en werken zelf aan oplossingen. Samen, lokaal onze eigen schone energie opwekken; mensen verbinden en helpen met verduurzamen, het werkt. En het geeft een positief gevoel. Dat proef je in onze coöperatie.

 • Wat is deA?
  • Een lokale, actieve ledenorganisatie.
  • Opgericht door Apeldoorners.

  Wat doen we?

  • Wij helpen bewoners minder energie te verbruiken en hun huis duurzamer te maken.
  • Wij wekken lokaal onze eigen schone energie op.
 • Wat is het verschil tussen lidmaatschap en klant zijn?

  Als lid ben je deel van de duurzame beweging die we vormen als coöperatie. De leden bepalen samen het beleid in de algemene vergadering. Daarnaast word je als lid uitgenodigd voor de ledenbijeenkomsten, ontvangt je de nieuwsbrief en heb je een platform voor uitwisseling van kennis, ideeën en ervaringen.

  Daarbij kun je ook energie afnemen van de coöperatie in samenwerking met Greenchoice. Je kunt dus lid én klant zijn van deA. Maar dat hoeft niet. Je kunt ook alleen lid zijn.

 • Kan ik actief worden als vrijwilliger?

  Ja, graag zelfs. deA kan altijd mensen gebruiken die hun kennis, kunde en ervaring willen inzetten. 

 • Ik woon niet in de gemeente Apeldoorn, kan ik lid worden?

  deA is bedoeld voor inwoners en bedrijven in de gemeente Apeldoorn. Maar als u buiten de gemeente Apeldoorn woont en de energiecoöperatie toch graag wilt steunen, kunt u wel lid worden.

 • Hoe hoog is de contributie?

  We vinden het belangrijk dat iedereen kan meedoen met onze coöperatie. Daarom kies je zelf hoeveel contributie je jaarlijks betaalt: het basistarief is € 25, is dit teveel voor je, kies dan het instaptarief: €10. Wil je de coöperatie steunen met een groter bedrag, kies dan het plustarief van €50.

  De contributie vormt één van de structurele inkomstenbronnen voor het uitvoeren van activiteiten binnen de coöperatie (zoals de algemene vergadering, themabijeenkomsten, et cetera.). De contributie wordt jaarlijks betaald via automatische incasso.

 • Ik wil als bedrijf/organisatie lid worden, kan dat?

  Ja, dat kan. Dezelfde voorwaarden gelden als voor natuurlijke personen.

Leenwinkel

 • Hoe lang kan ik een product lenen?

  De warmtecamera kun je maximaal een week of een weekend lenen. Alle overige producten hebben nu een leentermijn van maximaal 2 weken. Verlengen is vooralsnog niet mogelijk

 • Waar kan ik terecht met vragen?

  Je mag ons altijd bellen op 055 368 3366 of mailen op info@de-a.nl. We helpen je dan gelijk met een antwoord of zorgen dat je dat zo snel mogelijk krijgt.

 • Stel ik meet met het product dat iets niet goed is in mijn huis. Waar kan ik informatie vinden over mogelijke (verduurzaming)stappen die ik kan nemen?

  Al onze informatie over (het komen tot) een duurzaam huis vind je op https://www.de-a.nl/duurzaam-huis/

  Tip: Ook erg interessant zijn onze tips voor alle (kleine) maatregelen die je makkelijk zelf door kan voeren! Zie https://www.de-a.nl/tips/

 • Wat gebeurt er met mijn gegevens?

  Alle gegevens die we vastleggen via de website en/of op papier worden volgens de AVG-richtlijnen verwerkt. Deze worden op achter slot op kantoor bewaard en/of in ons digitale administratiesysteem. Al onze medewerkers hebben een geheimhoudingsverklaring getekend en enkel zij mogen de gegevens inzien. Zie de privacy policy

 • Waar kan ik het product ophalen dat ik leen?

  Bij ons op kantoor, op de Roggestraat 44 te Apeldoorn (2e verdieping, west). Beneden kun je aanbellen, dan doen we de deur voor je open.

 • Wat moet ik doen als ik te laat ben met inleveren?

  Geef ons een seintje door te bellen met 055 368 3366 of te mailen naar info@de-a.nl.
  Waarschijnlijk zullen we zelf ook kort na de inleverdatum contact zoeken, zodat we het product snel weer uit kunnen lenen.

 • Kan ik de leenkosten/borg ook contant betalen?

  De leenkosten en borg kunnen enkel met pin bij het afhalen betaald worden. Dit is het meest veilig en het makkelijkst voor jou en ons.

 • Kan ik producten reserveren voor een later moment?

  Reserveren via de website is nog niet mogelijk. Met oog op de administratieve verwerking bieden we de producten nu steeds aansluitend op een voorgaande leenperiode aan.  

  Stel: je doet een aanvraag op maandag en het product komt op de vrijdag erna van de vorige lener terug. Je kan dan vrijdagmiddag het product ophalen en dan voor maximaal 2 weken lenen. De volgende lener sluit dan weer aan op de eind van jouw leentermijn.

 • Kan ik meerdere producten tegelijk lenen?

  De warmtecamera kun je maximaal een week of een weekend lenen. Alle overige producten hebben nu een leentermijn van maximaal 2 weken. Verlengen is vooralsnog niet mogelijk 

Participaties

 • Waarom is eigen vermogen belangrijk? deA heeft geen winstoogmerk?

  Participaties vormen het werkkapitaal van onze coöperatie waardoor we projecten kunnen oppakken. Dat kapitaal maakt het mogelijk activiteiten te ondernemen. Het is onze financiële buffer. Het eigen kapitaal hebben we ook nodig bij het opzetten van grotere opwekprojecten. Het moet in verhouding staan met onze omzet. We doen steeds meer en grotere projecten, meer werkkapitaal maakt onze coöperatie robuuster.
  Zo bouw je mee aan onze coöperatie en aan een duurzame toekomst.

 • Hoeveel participaties kan ik nemen?

  In totaal minimaal 1 en maximaal 100. Je kunt je participaties in een keer nemen, of later nieuwe bijnemen. Je participaties worden uitgezet voor minimaal 5 jaar.

 • Krijg ik rente?

  Je krijgt geen rente over de participaties. De participaties zijn een vrijwillige inleg waarmee je bouwt aan een duurzamere Apeldoornse energievoorziening. 

 • Voor hoe lang worden de participaties uitgezet? 

  Voor 5 jaar of meer. Na 5 jaar kun je een verzoek doen om ze in te wisselen. 

 • Ik wil meer participaties, kan dat? 

  Je kunt participaties bijkopen tot een maximum aantal van 100. 

 • Kan ik van mijn participaties af?

  Hoe kan ik mijn participaties terugnemen? Je participaties staan voor 5 jaar vast. Je kunt na 5 jaar een verzoek indienen als om je participaties in te wisselen. Na vaststelling van de jaarrekening bepaalt het bestuur hoeveel participaties er verantwoord teruggegeven kunnen worden. Als er meer verzoeken zijn voor inwisseling dan toegekend worden, vindt toekenning plaats aan de hand van de afspraken zoals verwoord in het participatiereglement.