Buurtstroom jaarvergadering

Datum
10 mei 2023
Tijd
19:30 tot 21:00
Locatie
ACEC Café. Roggestraat 44, Apeldoorn

ALV van Buurtstroom, de Coöperatie voor 6 collectieve zonnedaken in Apeldoorn.

Agenda 6de ALV Coöperatie Buurtstroom op woensdag 10 mei 2023.

Inloop vanaf 19.00u
Aanvang om 19.30u
Spreker vanaf circa 20.30u

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Verslag vorige ALV van 10 mei’22
 4. Ontwikkeling energiebelasting en stroomprijs; inclusief
  voorstel eenmalige uitkering 2023 aan deelnemers
  voorstel statutenwijziging
 5. Jaarverslag 2022
 6. Jaarrekening 2022 en Begroting 2023
 7. Verslag van de Kascommissie en (her)benoeming Kascommissie leden
 8. Rondvraag en Afsluiting
 9. Spreker
 10. Borrel en napraten

Als spreker is Ellen Luten uitgenodigd. Ellen is programma manager bij de gemeente Apeldoorn.
Zij praat ons bij over het gemeentelijk energieprogramma, de acties voor de kortere termijn en de wijze
waarop inwoners van Apeldoorn hierin worden meegenomen.

Ook leden van deA zijn hierbij welkom. Zij kunnen vanaf 20.30u instromen.