Ledenvergadering Buurstroom

Datum
10 mei 2022
Tijd
19:30
Locatie
Acec-café, Roggestraat 44

De Algemene Ledenvergadering (ALV) van Coöperatie Buurtstroom deA vindt plaats op dinsdagavond 10 mei om 19.30 uur op de begane grond van het ACEC-gebouw aan de Roggestraat 44. Behalve de jaarlijkse stukken komt ook de ontwikkeling van de energieprijs op de agenda en de gevolgen daarvan voor Buurtstroom.
Deelnemers van Buurtstroom zijn welkom om 19.30 uur. Belangstellenden voor het tweede gedeelte van de avond om 20.30 uur.


Spreker die avond is Jan Willem Zwang. Jan Willem is een ervaren ondernemer die meer dan twintig jaar actief is in de energiemarkt. Hij heeft voor diverse energie- en afvalbedrijven gewerkt en richtte in 2010 Greenspread op. Nu is hij oprichter en eigenaar van het bedrijf Statergy dat zich richt op het geven van onafhankelijk advies over het ontwikkelen, financieren en exploiteren van duurzame energie projecten. Dit gedeelte van de avond begint om ca. 20.30 uur.

Agenda 5de ALV Coöperatie Buurtstroom op 10 mei 2022.

Inloop vanaf 19.00u

Aanvang om 19.30u

Spreker vanaf circa 20.30u

  1. Opening
  2. Mededelingen

3.    Verslag vorige ALV van 6 mei’21

4.     Jaarverslag 2021

5.     Verslag van de Kascommissie en (her)benoeming Kascommissie leden

6.     Jaarrekening 2021 en Begroting 2022

7.     Ontwikkeling energiebelasting en stroomprijs; inclusief
  – voorstel eenmalige uitkering 2022 aan deelnemers
  – voorstel statutenwijziging

8.     Benoeming bestuurslid Robert Jan Jonker

9.     Spreker: Jan Willem Zwang

10.   Afsluiting

11.   Borrel en napraten