Inzameling Apeldoorn Geeft Warmte stopt

Inzameling Apeldoorn Geeft Warmte stopt

Samen delen blijft

Christelijk Noodfonds Apeldoorn (CNAP), energiecoöperatie deA en Stimenz organiseerden in de wintermaanden de inzamelingsactie ‘Apeldoorn geeft warmte’. De actie blijkt een groot succes. Ruim 150.000 euro is er ingezameld en al honderden mensen maakten gebruik van het ingezamelde geld. Stimenz, CNAP en deA zorgen momenteel dat de hulp terecht komt bij mensen terecht die het goed kunnen gebruiken. De energiezuinige koelkast en gordijnen staan met stip op één.

In kerken werd gecollecteerd en 628 donateurs hebben gegeven. Gertrudeke van der Maas van de Protestantse Kerk in Apeldoorn: “Hartverwarmend dat zoveel mensen bereid zijn te delen met Apeldoorners die het minder goed hebben dan zijzelf”. 

Energietoeslag niet nodig

De actie werd gestart omdat veel mensen lieten weten dat ze hun energietoeslag niet nodig hadden. Ze zochten een goede bestemming in Apeldoorn. Daarom sloegen Stimenz, deA en CNAP hun handen ineen. Zij zorgen er nu voor dat het hele bedrag besteed wordt aan ondersteuning van mensen die hiervoor in aanmerking komen.
Er wordt nu geen geld meer voor deze actie ingezameld.

Hoe werd de noodhulp aangevraagd?

Mensen konden bij CNAP en bij Stimenz een aanvraag doen voor financiële noodhulp. Stimenz keek of er ook nog andere hulp nodig was. En als mensen nog geen gebruik maakten van gemeentelijke voorzieningen, hielpen de sociaal raadslieden van Stimenz bij de aanvraag.

Daarbij kregen alle mensen ook hulp van deA aangeboden om energie te besparen. Met adviezen en materialen kunnen ze zo hun energierekening verlagen.

Een andere route voor de hulp uit het CNAP-fonds is via de energiehulpen van deA. In opdracht van gemeente Apeldoorn komen die tot en met juli 2023 bij 1500 mensen thuis. Deze mensen hebben een huurwoning met een laag energielabel èn een laag inkomen. De energiehulpen geven tips en adviezen om energie te besparen. Ook is er vanuit de subsidie per huishouden een budget van 400 euro voor energiebesparende producten. Dat is een mooi bedrag. Toch is er per adres vaak meer nodig. Door de inzameling Apeldoorn geeft Warmte kunnen de energiehulpen dat bieden.

Nooit standaard

Die hulp is nooit standaard. De energiehulpen kijken per situatie waarmee deze bewoner energie kan gaan besparen. Arjan van der Plas van deA: “Sommige mensen zitten letterlijk in de kou. Dat slaat op hun gezondheid. Het gesprek aangaan over energiegebruik helpt. Maar ook de producten die we hen kunnen geven. We komen met allerlei situaties in aanraking. Soms is er een taalachterstand, ontbreekt een netwerk. Vaak zijn er dingen in huis kapot. Soms is er psychisch leed. We verwijzen regelmatig door naar andere instanties.”

Via via apparatuur

“Vaak hebben mensen oude apparatuur, die ze via via hebben gekregen. Dat lijkt aardig, maar geef je iemand een oude koelkast, dan geef je hem ook een hogere energierekening.
Met de actie krijgen deze mensen een nieuwe, energiezuinige koelkast. Of een veilige inductiekookplaat. Het is dankbaar werk. Een meneer had een groot raam, waar veel kou vanaf kwam. Daarvoor was wel 8 strekkende meter aan gordijnen nodig. We hebben hem echt kunnen helpen met het budget van ‘Apeldoorn geeft warmte’.”

900 huishoudens geholpen

Naar verwachting zijn dan in juli zo’n 900 huishoudens geholpen zijn met ‘Apeldoorn geeft Warmte’. De Apeldoornse kerken maken zich inmiddels op voor de volgende actie: Vakantiegeld Samen Delen. Want ook in de zomer zijn er mensen die financiële en materiële hulp goed kunnengebruiken. Gelukkig blijken er ook genoeg mensen die samen willen delen.