Kunnen de huizen die aan Kerschoten grenzen, meeliften op het warmtenet van Kerschoten?

Dat is niet zeker, maar er is goed contact over wat er op het grensvlak van de wijken mogelijk is. Door je in te schrijven voor de nieuwsbrief uit die wijk (via regisseur@kerschotenenergieneutraal.nl) blijf je daarvan op de hoogte.