Vervolg na uitspreken van de voorkeur?

Zodra medio februari 2021 de uitkomst van de ‘stemming’ onder de bewoners bekend is, zal deze gecommuniceerd worden. De gemeente geeft aan veel waarde te hechten aan de uitkomst en deze zeer serieus te nemen. Duidelijk is dat een hoge opkomst daarbij ontzettend helpt. Overigens goed te beseffen dat uiteindelijk de gemeenteraad beslist over het alternatief voor aardgas. En ook richting de gemeenteraad helpt een hoge opkomst.

Februari 2021 is de afronding van het proces om de voorkeur van De Parken te bepalen. Een einde en tevens een nieuw begin. Een begin om de voorkeursoptie ook te realiseren, tot uitvoering te brengen. En wat de uitkomst ook is, we gaan sowieso in gesprek met de gemeente om de volgende stap te kunnen zetten.