Wat betekent een zonnepark voor omwonenden?

Zonneparken veranderen het aanzien van het landschap. Voor omwonenden kan de verandering van uitzicht groot zijn. 

Zonneparken worden in open gebieden (weilanden, landbouwgronden) gebouwd, en daarmee wordt het karakter van het gebied veranderd. Naast een passende inrichting van het park zelf (om de natuur zo veel mogelijk te beschermen) moet een park ook passen in het omringende landschap en de directe omgeving. Gebruikelijk en tegenwoordig ook dwingend voorgeschreven is dat de installatie omzoomd wordt door een groene strook met bomen, heesters, struiken en ander groen.

Niettegenstaande dat de omzoming er fraai uit kan zien neemt het niet weg dat voor direct omwonenden het vrije uitzicht geheel of deels verdwijnt.

Het is daarom essentieel dat in de ontwerpfase van een zonnepark betrokkenen kunnen meepraten en invloed kunnen uitoefenen om het zonnepark aan te passen aan hun wensen. Bij het nadenken over het eerste ontwerp is het van belang dat de ruimte voor aanpassingen er ook is.