Wat verandert er voor de deelnemers als de energieprijzen stijgen?

De uitkering aan deelnemers is vast afgesproken en wordt niet beïnvloed door de energieprijzen.

Voor Zonnepark Klarenbeek wordt gerekend met een totale opbrengst  voor de stroom van 9,3 ct/kWh. Dit bedrag bestaat uit de verkregen stroomprijs + de aanvulling vanuit de SDE subsidie tot het maximale bedrag van 9,3 ct/kWh. De inkomsten van 9,3 ct/kWh zijn daarmee voor 15 jaar vrijwel geheel zeker.

Wanneer de kale stroomprijs boven deze 9,3 ct/kWh uitstijgt, nemen de inkomsten van de zonneparken toe tov de prognose.

Deze extra inkomsten komen op een afgeschermde rekening te staan waar alleen de bank bij kan. Na 15 jaar is lening bij de bank afbetaald en komen de gelden op deze rekening vrij. Ze worden dan verdeeld over de aandeelhouders. Prowind ontvangt 50% en de coöperaties ERV en deA beiden 25%.

De gelden die deA na 15 jaar ontvangt, zetten we in voor activiteiten ten behoeve van de verdere (versnelde) verduurzaming van Apeldoorn. Over de invulling hiervan gaan we tzt met onze leden en deelnemers in gesprek.