Wat verandert er voor de deelnemers als de energieprijzen stijgen?

Bij de Zonnepark Ecofactorij bestaat de uitkering aan deelnemers uit een vast bedrag aflossing en een rentebonus. De rentebonus bestaat uit 80% van het bedrijfsresultaat (na afschrijvingen en voor rente en belasting), dat naar rato van het aantal Zondelen over de deelnemers wordt verdeeld.

Mocht de gemiddelde kale stroomprijs over het jaar boven 14,7 ct/kwh uitstijgen dan zal er sprake zijn van verhoogde inkomsten. Deze worden dan via de 80/20 verdeling verdeeld over de deelnemers en deA.