Buurtstroom

 • Ik heb al zonnepanelen, kan ik ook Stroomdelen nemen?

  Dat kan, maar je krijgt alleen energiebelasting terug voor het gedeelte dat je zelf niet opwekt.

  Met Buurtstroom mag je zoveel opwekken als je netto thuisverbruik, dat is wat je thuis verbruikt minus wat je thuis middels zonnepanelen op eigen dak opwekt. Dus teruglevering wordt ervan afgetrokken. 

  Met eigen zonnepanelen kun je dus het beste alleen Stroomdelen kopen voor het deel van de energie die je niet zelf opwekt met je zonnepanelen.

 • Opbrengst

  Je ontvangt jaarlijks een teruggave van de energiebelasting (incl. btw) over de geproduceerde energie. In 2019 is de energiebelasting € 0,1193/kWh (incl. btw). Als we uitgaan van een opwek van 248 kWh per paneel (=StroomDeel), is de opbrengst per jaar:

  € 0,1193/kWh * 248 kWh = € 29,59.

  Onderstaande afbeelding laat de opbrengst zien gedurende 15 jaar. Na 15 jaar heb je € 426,- teruggekregen bij een inleg van € 260,-. Dit komt na 15 jaar neer op een rendement (IRR) van 7,1 % per jaar.

  Let op: Voor Buurtstroom Apeldoorn gaan wij uit van een gelijkblijvende energiebelasting. Als de energiebelasting daalt, zal de teruggave op de energienota minder zijn, wat een (mogelijk tijdelijk) nadeel kan zijn. Anderzijds kan de energiebelasting ook stijgen, waardoor je meer terug krijgt.

  De overheid stelt jaarlijks de energiebelasting vast. De afgelopen 20 jaar is deze belasting flink gestegen. Het kan echter ook gebeuren dat tot een verlaging van de belasting besloten wordt, zoals in 2016 het geval was.

 • Wanneer gaat een project door?

  Buurtstroom Apeldoorn bestaat uit diverse afzonderlijke projecten (daken). Een project gaat door als aan volgende voorwaarden is voldaan:

  Er moeten voldoende deelnemers zijn.
  De Belastingdienst moet het project goedkeuren. Deze aanvraag kan pas ingediend worden als er voldoende deelnemers zijn.
  De provincie Gelderland moet de subsidieaanvraag goedkeuren. Ook deze aanvraag kan pas ingediend worden als er voldoende deelnemers zijn. De subsidie bedraagt 20% van de investering in de zonnepanelen-installatie en is nodig om het financiële plaatje rond te krijgen.

 • Hoeveel StroomDelen zal ik kopen?

  Tip: kijk naar je energieverbruik. Bepaal op basis daarvan het aantal StroomDelen. Het is niet voordelig om meer StroomDelen aan te schaffen. Je krijgt namelijk maximaal de energiebelasting van je eigen verbruik terug.

 • Hoelang geldt de Regeling Verlaagd Tarief

  De Regeling Verlaagd Tarief geldt voor 15 jaar. Daarna vervalt het recht op teruggave van de energiebelasting. Na 15 jaar worden de zonnepanelen eigendom van de dakeigenaar.

 • StroomDelen

  Je kunt je inschrijven voor 1 of meerdere StroomDelen. Een StroomDeel kost 260 euro.
  Als er voldoende StroomDelen voor het betreffende dak zijn verkocht, gaat het project van start. Een StroomDeel levert ca. 250 kWh per jaar op. De energiebelasting (incl. btw) over de opgewekte stroom wordt in mindering gebracht op je energierekening. Naar verwachting is dat circa 30 euro per jaar.

 • Ook voor ondernemers

  Je kunt ook meedoen als ondernemer, mits de onderneming geregistreerd staat met een kleinverbruik aansluiting. Verder geldt als voorwaarde dat een ondernemer niet meer dan 20% van het kapitaal van de coöperatie mag inbrengen.

 • Wat gebeurt er als ik verhuis?

  Als je buiten de postcoderoos van het gezamenlijke dak gaat verhuizen, kun je niet langer meedoen. Je kunt je StroomDeel dan verkopen aan de nieuwe bewoner van je woning, of een buurtgenoot hiervoor zoeken. Coöperatie Buurtstroom deA neemt de StroomDelen niet over. Het is wel zo dat de coöperatie behulpzaam is bij het vinden van een koper. De coöperatie legt een wachtlijst van geïnteresseerden aan.

 • Zijn er financiële risico’s verbonden aan mijn deelname?

  De financiële risico’s van je deelname zijn zeer beperkt. Coöperatie Buurtstroom deA is juridisch eigenaar van de zonnepaneleninstallatie en dus aansprakelijk. Hiervoor zijn we echter verzekerd.
  Daarnaast kan de energiebelasting stijgen of dalen waardoor je respectievelijk meer of minder energiebelasting terug krijgt op je energierekening.
  Een indirect risico is dat de stroomprijs daalt. Coöpeartie Buurtstroom deA krijgt dan minder betaald voor de geleverde stroom, waardoor de exploitatie op termijn in gevaar zou kunnen komen.
  Mocht er zich toch een situatie voordoen waarin de schade aan de panelen niet verzekerbaar is (in geval van onverzekerde situaties, denk aan oorlog of natuurramp), dan stopt het project. De schade wordt in geen geval op de leden verhaald.

 • Ga ik meer betalen voor mijn stroom als ik overstap naar deA/Greenchoice?

  Dit is afhankelijk van je huidige contract. Als je al lang bij dezelfde energieleverancier zit, ben je over het algemeen goedkoper uit bij deA/Greenchoice. We maken graag een vergelijking voor je. Neem hiervoor contact op met deA, tel. 055 368 33 66, energiebedrijf@de-A.nl

  Als je bij het inschrijven van je StroomDelen gelijk aangeeft dat je over wilt stappen naar deA/Greenchoice dan wordt ook direct je toekomstig voorschotbedrag berekend op basis van je huidige energiegebruik.

 • Ik zie op mijn energierekening al een energiebelastingkorting staan?

  Dit is de heffingskorting (ook wel ‘vermindering energiebelasting’ genoemd) en deze geldt voor alle locaties met een verblijfsfunctie (zoals een woonhuis of een kantoor). In 2017 is het bedrag € 373,33 inclusief BTW. Dit staat los van de teruggave aan energiebelasting die je ontvangt met deelname aan Buurtstroom Apeldoorn. Bij deelname ontvang je dus beide kortingen.

 • Wat levert deelname mij op?

  Door mee te doen draag je bij aan schone energie van en voor Apeldoorn. Bovendien ontvang je een teruggave van energiebelasting die op jouw eigen energierekening wordt verwerkt. De teruggave gaat over de stroom die toegekend is aan jouw StroomDelen. De totaal opgewekte stroom wordt namelijk verdeeld over het aantal StroomDelen. Hier vind je een rekenvoorbeeld.
  Daarnaast wordt de stroom door Buurtstroom Apeldoorn verkocht aan een energieleverancier. Met deze stroomopbrengst wordt het beheer en de administratie van het project geregeld/betaald. Deze inkomsten dekken ongeveer de uitgaven van Buurtstroom Apeldoorn en mocht er toch geld overblijven dan reserveert Buurtstroom Apeldoorn dit batig saldo voor nieuwe toekomstige projecten.

 • Wat kost deelname?

  Als je meedoet met Buurtstroom Apeldoorn koop je StroomDelen van een dak bij jou in de buurt. Een StroomDeel kost 260 euro. Een StroomDeel is het financiële equivalent van een zonnepaneel. Met een Stroomdeel verkrijg je gedurende 15 jaar het recht op teruggave van de energiebelasting (+BTW) van de opgewekte stroom die aan jouw StroomDeel wordt toegekend.

 • Hoe lang zit ik aan mijn deelname vast?

  Je doet voor 15 jaar mee (duur van het project). Zolang geldt de belastingkorting via de overheidsregeling. Dat klinkt lang, maar als je zelf zonnepanelen zou nemen, zou je een investering doen voor een product dat zo´n 30 jaar meegaat. Wanneer je wilt of moet stoppen, bijvoorbeeld omdat je verhuist, kun je het StroomDeel doorverkopen aan iemand die in hetzelfde deelnamegebied woont, bijvoorbeeld de nieuwe bewoners van de woning.

 • Hoeveel StroomDelen kan ik kopen?

  Je krijgt maximaal de energiebelasting terug voor je eigen energieverbruik. Wij adviseren daarom om 85% als uitgangspunt te nemen, zodat je nog ruimte hebt om andere energiebesparende maatregelen door te voeren. Bij het inschrijven wordt hierop overigens nog gecheckt. Eén StroomDeel staat voor ca. 250/260 kWh.
  Stel je hebt een jaarlijkse energierekening voor ongeveer 2800 kWh, dan is het verstandig om maximaal 9 StroomDelen te kopen.
  Voor deelnemende ondernemers geldt daarnaast dat ze bij een project tot 20 procent van de StroomDelen mogen hebben. Omdat ondernemers soms een hoog verbruik hebben is het voor hen ook belangrijk de bovengrens van het belastingtarief, 10.000 kWh, in de gaten te houden. Hierboven wordt geen korting meer gegeven door de Belastingdienst, meer StroomDelen dan 10.000 kWh is dus niet praktisch.

 • Moet ik overstappen van energieleverancier?

  Nee, dat hoeft niet per se. Voorwaarde is wel dat je energieleverancier meedoet aan de Regeling Verlaagd Tarief. Als je overstapt naar deA/Greenchoice ben je wel voordeliger uit. Er worden dan namelijk geen administratiekosten in rekening gebracht. Als je bij een andere energieleverancier bent, brengen wij 25 euro aan administratiekosten in rekening. De informatie over jouw deelname en de opbrengst moet dan namelijk doorgegeven worden aan jouw energieleverancier. Het is aan jou om te beslissen of je wilt overstappen naar deA/Greenchoice of niet.

  Energieleveranciers die meedoen aan de Regeling Verlaagd Tarief.

 • Moet de zonnepaneleninstallatie bij mij in de buurt staan?

  Ja, dat moet. Dat is een voorwaarde van de Regeling Verlaagd Tarief waarmee we werken. De regeling wordt ook wel de postcoderoosregeling genoemd. Voor elk Buurtstroom project geldt er een postcoderoos van postcodegebieden (een postcodegebied is het gebied met dezelfde eerste 4 cijfers in de postcode). Als jouw elektriciteitsaansluiting zich in een van deze postcodegebieden bevindt, kun je meedoen. Op de website kun je zien wie mee kan doen aan welk dak.

 • Moet ik lid worden van een coöperatie?

  Ja, de overheidsregeling waarmee we werken (Regeling Verlaagd Tarief) stelt het verplicht om lid te zijn van een coöperatie. Als je meedoet met Buurtstroom Apeldoorn word je automatisch lid van Coöperatie Buurtstroom deA. Deze coöperatie is speciaal voor het project opgericht. Lidmaatschap is gratis.

 • Hoe kan ik meedoen?

  Op deze pagina zie je welke daken er beschikbaar zijn. Je kunt je inschrijven en aangeven met hoeveel StroomDelen je mee wilt doen. Eén stroomdeel kost 260 euro. Voor vragen kun je contact opnemen met deA, buurtstroom@de-A.nl.

 • Kan iedereen meedoen?
  • Zowel woningeigenaren, huurders als kleine ondernemers uit de buurt kunnen meedoen.
  • De voorwaarde is wel dat de deelnemer een eigen energierekening heeft.
  • Meedoen kan tot de eerste 10.000 kWh (een gemiddeld huishouden verbruikt jaarlijks ongeveer 3400 kWh).
  • Als je energie wordt verrekend in de huurprijs, kun je niet meedoen. De verhuurder heeft waarschijnlijk een grootverbruikersaansluiting en herverdeelt de stroom naar verhouding. Kleine woongroepen mogen wel meedoen als de energieafrekening wordt gemaakt voor hun eigen adres.
  • Voor ondernemers geldt aanvullend dat ze tot 20 % in een project mogen deelnemen (en als zij een aansluiting met een maximale doorlaatwaarde van 3 x 80 A hebben).
 • Houd ik er een administratieve rompslomp aan over?

  Buurtstroom Apeldoorn verzorgt de administratieve taken. Daar heb jezelf dus geen omkijken naar.
  Het StroomDeel dat je hebt in de coöperatie geldt niet als deel van je eigen vermogen. Je hoeft jouw StroomDelen dus ook niet op te moet voeren in de belastingaangifte als vermogen in Box 3.

 • Word ik een energieleverancier?

  Nee, je wordt geen energieleverancier. De coöperatie ook niet. De stroom wordt teruggeleverd aan het net en wordt door ons verkocht aan Greenchoice.

 • Wat gebeurt er met de zonnepaneleninstallatie na 15 jaar?

  De zonnepaneleninstallatie wordt aan het einde van de looptijd aan de eigenaar van het dak ‘om niet’ overgedragen. Dit is de tegenprestatie voor het feit dat de eigenaar gedurende 15 jaar het dak kosteloos ter beschikking stelt.

 • Ben ik ook eigenaar van de zonnepanelen?

  De Coöperatie Buurtstroom deA wordt eigenaar van de paneleninstallatie. Als lid ben je op jouw beurt (mede)eigenaar van de coöperatie.

 • Waar neem ik aan deel als ik investeer in Buurtstroom Apeldoorn?

  Als deelnemer aan een Buurtstroomproject investeer je in een collectieve, relatief grote zonnepaneleninstallatie bij jou in de buurt. Bijvoorbeeld omdat je zelf geen zonnepanelen op het eigen dak kan leggen. Daarmee lever je een bijdrage aan de toename van duurzame energie. De zonnepaneleninstallatie wordt in je eigen buurt opgezet door Buurtstroom Apeldoorn en zelf profiteer je, samen met je deelnemende buurtgenoten, van de opbrengsten door middel van een belastingteruggave op jouw eigen energierekening.

  Gedetailleerde informatie vind je in het Informatiememorandum.