Hoeveel vogels worden slachtoffer van de windmolens?

Het plaatsen van windmolens kan effect hebben op vogels en vleermuizen. Daarom zijn er beschermende bepalingen voor het plaatsen van…

Veroorzaken de windmolens slagschaduw?

Slagschaduw is de schaduw die de windmolen op een woning werpt als de zon in een bepaalde stand staat en…

Hoeveel geluid maken de windmolens?

In Nederland wordt het geluidsniveau van windmolens getoetst aan de normen in het Activiteitenbesluit. Hierin staat dat het gemiddelde geluidsniveau…

Zijn er alternatieven voor de windmolens in Beekbergsebroek?

Deze vraag kun je op verschillende manieren beantwoorden. Hieronder kijken we naar de verschillende mogelijkheden en geven we voor- en…

Hoeveel energie produceren de windmolens?

Een moderne windmolen heeft een vermogen van ongeveer 3 MW en levert per jaar ongeveer 7 miljoen KWh. Eén molen…

Hoe hoog zijn de windmolens?

deA gaat uit van windmolens met een minimale ashoogte 116 meter en een rotordiameter van 117 meter (wieken van 58,5…