Zonnepark Ecofactorij

 • Wat gebeurt er als zonnepaneleninstallatie later wordt opgeleverd

  Bij een latere dan geplande start wordt de startdatum van de SDE+ subsidie overschreden. In de SDE+ regeling is een uitloop van maximaal 1 jaar voorzien om eventueel niet geïncasseerde subsidie alsnog te gelde te maken. Een eventuele vertraging kan aldus worden opgevangen. Met de installateur van de zonnepaneleninstallatie zijn afspraken gemaakt dat het risico van verwijtbare vertraging bij de installateur ligt.

 • Wat gebeurt er met de ZonDelen als ik kom te overlijden?

  De ZonDelen zijn overdraagbaar, mits deA hiervan tijdig in kennis wordt gesteld. Bij overlijden kunnen ZonDelen op naam worden gezet van iemand anders.

 • Moet je ZonDelen opgeven bij je belastingaangifte

  Wanneer je als particulier een of meer ZonDelen aanschaft, dient je dit als vermogen op te geven in box 3 als zijnde een obligatie

 • Wat gebeurt er als deA failliet gaat

  Om te beginnen is deA een energiecoöperatie, waarbij de leden uiteindelijk het beleid bepalen. Dit zorgt er mede voor dat deA op financieel gebied zeer zorgvuldig opereert en geen onnodige risico’s zal nemen. Dat staan de 350 leden, die gezamenlijk eigenaar zijn, gewoon niet toe. Eén van de kernwaarden van deA is niet voor niets continuïteit.

  De jaarverslagen van deA zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en zijn openbaar, ook voor niet-leden. Desgewenst kan het jaarverslag over 2015 toegestuurd worden. De jaarverslagen zijn voorzien van een accountantsverklaring.

  Het financiële beeld ziet er in grote lijnen als volgt uit:

  • deA heeft lange termijn verplichtingen aan de gemeente Apeldoorn voor een duurzaamheidslening voor 15 jaar voor het project Zon voor Huur en aan de zoncertificaathouders voor het project Zon op School waarbij de zoncertificaathouders na 6 jaar uitgekeerd worden.
  • deA heeft korte termijn wisselende verplichtingen aan crediteuren en de belastingdienst (BTW).
  • De accountantsverklaring wijst er op dat deA nog een jonge organisatie in opbouw is, maar dat de trend positief is en deA geleidelijk aan financieel sterker wordt.

  Daarnaast is de businesscase Zonnepark Ecofactorij een zeer gezonde businesscase met tal van zekerheden, waardoor de afspraken rond ZonDelen waargemaakt kunnen worden.

  Mocht deA desalniettemin toch failliet gaan, dan is de kans groot dat de deelnemers van Zonnepark Ecofactorij de uitkering over de nog resterende jaren mislopen. Doordat de ZonDelen een jaarlijkse uitkering kennen, neemt het financiële risico dat de deelnemers hierdoor lopen overigens wel elk jaar af.

 • Welke inkomsten kent het Zonnepark Ecofactorij

  Het Zonnepark Ecofactorij kent de volgende inkomsten:

  • Een vergoeding van Oosterberg de huurder van het pand voor het gebruik van de zonnepaneleninstallatie.
  • De verkoop van de Garanties van Oorsprong (GvO’s)
  • Een SDE+ subsidie voor de opgewekte stroom.
 • Hoe is de financiering geregeld?

  Deelnemers leggen geld in door een of meer ZonDelen te kopen. Met dat geld wordt de zonnepaneleninstallatie  betaald. De deelnemer krijgt gedurende 15 jaar jaarlijks een uitkering bestaande uit een vast bedrag aan aflossing en een variabele rentebonus.

 • Wat levert een ZonDeel op?

  Jaarlijks ontvangt de deelnemer een uitkering per ZonDeel
  De jaarlijkse uitkering bestaat uit een vast bedrag aan aflossing plus een variabele rentebonus.

  Het jaarlijkse bedrag aan aflossing gedraagt 1/15 van het Zondeel.  De hoogte van de rentebonus hangt mede af van de hoeveelheid opgewekte energie. De verwachte uitkering per jaar ligt tussen de € 32 en € 30 euro, hetgeen neer komt op een verwacht rendement (conform IRR) van 4,65 procent op de inleg.

 • Waarom is de looptijd 15 jaar?

  deA gaat met deelnemers een overeenkomst aan voor 15 jaar. Voor die vijftien jaar hebben we zowel een garantie voor een minimale  energieopbrengst van de installateur als een garantie van een subsidie op de opgewekte stroom door de rijksoverheid. Hiermee is een groot  deel van de verwachte opbrengst van het park voor vijftien jaar gegarandeerd.

  Na vijftien jaar blijft het zonnepark nog vier tot vijf jaar in werking. De werking van de zonnepanelen wordt geleidelijk minder en de subsidie stopt. De opbrengst die dan nog overblijft vervalt aan deA, die deze gebruikt om Apeldoorn te verduurzamen.

 • Wat kost een ZonDeel

  Een ZonDeel kost € 335,-, waarover geen BTW betaald hoeft te worden.
  Leden van deA krijgen op hun eerste ZonDeel € 50,- korting.

 • Wat voor zonnepanelen?

  De zonnepanelen die op Zonnepark Ecofactorij komen, zijn geselecteerd op hun goede kwaliteit. Ze hebben elk het vermogen van 275 Wp. Het zonnedak wordt geïnstalleerd en onderhouden door Mulder Duurzaam bv een gerenommeerd bedrijf in Apeldoorn.

  Meer informatie over de zonnepanelen

 • Wat gebeurt er met de stroom die opgewekt wordt?

  De stroom die wordt opgewekt met het Zonnepark Ecofactorij wordt afgenomen door de bedrijven op de Ecofactorij. In eerste instantie door Oosterberg bv waar de panelen op het dak liggen. Wat er dan nog overblijft, gaat naar het elektriciteitsnetwerk van bedrijventerrein Ecofactorij.

 • Wie is de eigenaar?

  Energiebedrijf deA wordt de eigenaar van de zonnepaneleninstallatie. Mensen die een ZonDeel kopen, investeren in duurzame, lokale energie en krijgen een jaarlijkse uitkering gedurende de looptijd van  15 jaar.

 • Hoe groot wordt Zonnepark Ecofactorij?

  Zonnepark Ecofactorij wordt minimaal 1000 en maximaal 2100 zonnepanelen groot.

 • Waar komt Zonnepark Ecofactorij?

  De zonnepaneleninstallatie zal geplaatst worden op het dak van het warehouse van Henk van de Scheur, IJsseldijk 8 in Apeldoorn