Aardgasalternatieven: onderzoeksbureau aan de slag

Aardgasalternatieven: onderzoeksbureau aan de slag

In de peiling over alternatieven voor aardgas kwam naar voren dat veel bewoners nog geen keuze kunnen maken. Daarom krijgt een extern onderzoeksbureau straks de opdracht om de verschillende opties verder te onderzoeken. Dat moet leiden tot een helder en concreet beeld van de mogelijke alternatieven en eventuele combinaties daarvan voor de Parken. In het onderzoek wordt de complete energieketen in beeld gebracht – van bron tot eindgebruiker.

Selectie van bureaus

Om het onderzoek te laten uitvoeren, heeft de Initiatiefgroep Duurzame Parken samen met de gemeente Apeldoorn drie onafhankelijke onderzoeksbureaus gevraagd een offerte uit te brengen. Nog deze maand presenteren deze bureaus hun aanpak. Op basis daarvan krijgt een ervan de opdracht om voor iedereen inzichtelijk te maken wat de voor- en nadelen van de drie alternatieven zijn. Het bureau dat de opdracht krijgt (meer daarover in een volgende nieuwsbrief), zal eind 2020 de resultaten opleveren. En dat kan bewoners helpen om begin 2021 een nog beter gefundeerde keuze te maken.