Door het oog van de makelaar

Door het oog van de makelaar

Bewoners van de Parken worden actief betrokken bij het zoeken naar alternatieven voor fossiele brandstoffen. Iedereen mag en kan van zich laten horen. Bij het schetsen van een (nog) breder plaatje, kunnen professionele zienswijzen helpen. Hoe kijkt een makelaar bijvoorbeeld naar nieuwe energie voor de Parken? Daarvoor krijgt Gonda van Raaij van Landheeren Makelaardij het woord.

Verduurzaming is een hot issue

Volgens Gonda van Raaij, die zelf in de Parken woont, is verduurzaming een hot issue: “vooral bij bezichtigingen van woningen in de Parken die nog niet of slechts matig zijn geïsoleerd, merk ik dat geïnteresseerden in gedachten al een bedrag reserveren om mee te nemen in de totale aanschafkosten. Dat zie je ook terug in de prijsonderhandelingen. Maar het is in ieder geval zo dat iemand die een huis in de Parken koopt, werk maakt van verduurzaming: de nieuwe generatie kopers heeft daar vrijwel per definitie oog voor én daarbij gaan ze voor een hoog comfortniveau. Daarom staat isolatie bij elke nieuwe eigenaar hoog op de agenda. Daarbij kan iedereen profiteren van twee belangrijke pluspunten: er zijn steeds meer slimme materialen die het mogelijk maken om isolatiewerkzaamheden met behoud van de authentieke uitstraling mogelijk te maken én je merkt dat de gemeente en dan vooral de welstandscommissie steeds meer meebewegen.”

Over de hypotheek

Gonda stipt ook de rol van hypotheekverstrekkers aan: “Duurzaamheid is ook bij hen een issue. Sommige banken overwegen bijvoorbeeld strengere duurzaamheidseisen bij het verstrekken van een hypotheek. Daar komt wel bij dat er met die banken doorgaans goede afspraken zijn te maken over het mogelijk maken van duurzame investeringen. Los daarvan staat één ding als een paal boven water: de Parken is en blijft een geliefde wijk – hoe de huizen er in de toekomst ook worden verwarmd.”