Duurzaamheidsdienst voor monumenten

Duurzaamheidsdienst voor monumenten

U heeft een prachtig monumentaal pand in de Parken, en op termijn moet uw woning van het aardgas af. ‘Onmogelijk’, denkt u misschien. ‘Ik mag niets veranderen aan mijn pand. De regels zijn te streng!’ En ja, duurzaamheid en monumentenzorg staan op gespannen voet met elkaar. Maar ook monumenten moeten op een goede manier met de tijd mee. Daarom heeft de gemeente Apeldoorn een duurzaamheidsdienst in het leven geroepen voor bewoners en eigenaren met een beschermd pand.
Waarom deze dienst?
De overheid wil dat we op termijn van het aardgas af gaan. In de Parken wordt al intensief nagedacht op welke manier we dat gaan doen. De Parken is een rijksbeschermd stadsgezicht en er staan veel monumentale woningen. Die willen we met respect voor de monumentale waarden transformeren en dat vraagt om een andere aanpak. Daarom denken we graag mee met praktische tips en geven u een basisadvies op maat bij u thuis. In Coronatijd zijn huisbezoeken lastig, hoewel het soms ook via een video-afspraak kan. Uiteraard werken we samen met onze collega’s van het Energiepunt en hebben we overleg met energieregisseur Albert van Dam.
‘Er mag toch niets?’
Een wijdverbreid misverstand: u mag niets veranderen aan uw monument. Het verduurzamen van monumenten blijft een zoektocht. Enerzijds willen we ons erfgoed zo goed mogelijk doorgeven aan de volgende generaties. Dat betekent dat we terughoudend willen zijn in het vervangen en vernieuwen van historische onderdelen. Bovendien willen we de fraaie aanblik van de wijk behouden. Het is niet voor niets zo’n geliefd deel van de stad! Anderzijds moeten ook onze monumenten mee met de wensen en eisen van deze tijd.
Bij het verduurzamen van een monument is vaak meer mogelijk dan u denkt. Denk bijvoorbeeld aan zonnepanelen. Liever zien we ze niet op het hele dak. Maar vaak mogen ze wel op het achterdakvlak liggen, mits in een nette rechthoek. Of op het dak van een schuurtje in uw tuin. De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit kijkt hier zorgvuldig naar. Met achterzetramen hoeft u uw kozijnen en vensters niet te vervangen voor isolatieglas. En de techniek schrijdt voort: tegenwoordig is er ook heel dun HR-glas dat in de oude sponningen kan. Dit zogenaamde vacuümglas kunt u bij het Energiepunt bekijken. En soms zijn er ook heel eenvoudige ingrepen die een groot verschil kunnen maken. Het blijft altijd maatwerk!
We zijn overigens niet alleen vanuit het oogpunt van cultuurhistorie graag betrokken. Ook bouwfysisch gezien is het slim om een goed plan te maken. Het lukraak isoleren van uw oude woning bijvoorbeeld kan vochtproblemen en dus houtrot en schimmel veroorzaken.
Tot slot. Misschien denkt u wel: ‘ik heb helemaal geen zin in een grote verbouwing’ of ‘het zal mijn tijd wel duren’. Onlangs kreeg ik een goede tip van Steve en Barbara Middelhoff. Zij hebben hun woning aan de Tutein Noltheniuslaan helemaal van het gas gehaald, een monsterklus! Hun advies: het hoeft niet allemaal in één keer. Maak een goed plan voor uw huis en de eventuele toekomstige bewoner, en verduurzaam stap voor stap (en in de goede volgorde!).
Wilt u meer weten over de duurzaamheidsdienst? Kijk dan hier: https://www.apeldoorn.nl/duurzaamheidsdienst-voor-monumenten
Via cultuurhistorie@apeldoorn.nl kunt u een afspraak met een adviseur maken.
Henriëtte Sanders, adviseur cultuurhistorie gemeente Apeldoorn.