Presentatie HAN casestudie De Parken: de terugblik

Presentatie HAN casestudie De Parken: de terugblik

Op 26 augustus hebben Sara van Vliet en Marten van Schie ons meegenomen in hun kijk op de wijk als het gaat om een alternatief voor aardgas voor De Parken. Deze HAN-studenten hebben dit onderzoek gedaan in het kader van de deeltijdopleiding “Duurzame energietechnieken”. De opdracht is ontstaan in overleg met hun lector Jacob van Berkel, die ons al eerder heeft toegesproken over duurzame oplossingen als alternatief voor aardgas voor De Parken.

Resultaat van het rekenmodel

De studenten hebben een aantal warmteoplossingen onderzocht en verwerkt in een rekenmodel en een prototype woning. Dit prototype is niet helemaal representatief voor de wijk, maar deze aanpak geeft wel een goed inzicht in het afwegen van de verschillende warmte-oplossingen. Het resultaat van het rekenmodel is een vergelijking van de totale kosten per jaar (TCO = total cost of ownership) van de vijf onderzochte oplossingen: warmtenet, warmtepomp (3 varianten) en waterstof. Daarbij hebben de studenten ook de gewenste (noodzakelijke) isolatie-aanpak voor de woning meegenomen in deze kosten. Bij een alternatief gas als waterstof is verregaand isoleren niet per se nodig. Bij een warmtepomp wel en bij een warmtenet op 70 – 40 graden Celsius is een beperkte vorm van isolatie nodig. Overigens is isoleren altijd goed. Het zorgt voor een prettiger binnenklimaat én vermindering van de stookkosten.

De verschillende oplossingen dicht bij elkaar in de buurt

Uit het rekenmodel blijkt dat financieel gezien de jaarlijkse kosten (initiële investering en de gebruikskosten) van de verschillende oplossingen dicht bij elkaar in de buurt liggen. Een aantal kosten zijn niet meegenomen in het rekenmodel en sommige kosten zijn nu nog onbekend, zoals de kosten voor waterstof (de verwachting van deze kosten varieert tussen 2 en 10 euro per kg). Het is de verwachting dat het lopende onderzoek van Witteveen & Bos hier meer inzicht kan geven.
Hoewel het rekenmodel niet helemaal compleet is, geeft het een goede aanzet voor het onderzoek van Witteveen & Bos. Het model en de aanpak van de studenten wordt daarmee voortgezet om te komen tot een rekenmodel dat straks voor iedere individuele woning te gebruiken is.

Tevreden kijkers over de presentatie en de resultaten

Er waren flink wat kijkers live aanwezig bij het webinar: 102 mensen hadden zich ingeschreven en 78 mensen hebben live gekeken, achteraf hebben ook nog 8 mensen het webinar bekeken. De kijkers waren tevreden over de presentatie en de resultaten. Via de chat-functie zijn goede vragen gesteld. Bijvoorbeeld over het niveau van isoleren in huis, of het prototype wel voldoende past op de woningen in De Parken en werd er online gediscussieerd over de verwachte prijs van waterstof.
Het webinar was vooral geslaagd omdat de deelnemers een inkijkje hebben gekregen in het onderzoek. Bovendien hebben ze inzicht gekregen in de verwachte kosten per jaar van de verschillende oplossingen. Nu is het wachten op het rekenmodel van Witteveen & Bos. Daarmee kan iedereen de kosten voor de eigen woning uitrekenen.
Los daarvan: de Webinars worden door de deelnemers positief beoordeeld. Daarom blijft de Initiatiefgroep Duurzame Parken ze vooralsnog inzetten als alternatief voor bewoners bijeenkomsten.
Download presentatie HAN studenten