Samen aan de slag

Met name voor de werkgroepen


hebben we nog medebewoners nodig

Samen aan de slag

Binnen het project Duurzame Parken zijn nu zes werkgroepen aan het werk:

1. Huis & Haard

Wat kunnen we nu al en de komende jaren doen om ons huis te verduurzamen? Bijvoorbeeld: bouwtechnische aanpak, isolatie (hoe en tot welk niveau), ervaringen delen, kosten, en keuze aannemers.

2. Infrastructuur

Hoe gaat onze toekomstige energievoorziening eruit zien? De mogelijkheden zijn onder andere: groen gas, waterstof, of eigen opwek?

3. Subsidies & financiering

Welke ‘potjes’ zijn er allemaal? En hoe kunnen we daar optimaal gebruik van maken?
We zoeken niet alleen de al bekende potjes, maar ook die voor bijvoorbeeld het organiseren van een specifieke wijkaanpak, en voor de oprichting en uitvoering van een coöperatie.

4. Monumenten & beschermd stadsgezicht

Sommige maatregelen die we willen nemen, stuiten op regels en bezwaren. Wat zijn die, en hoe kunnen we daarmee omgaan?
Zijn de huidige regels duidelijk en ook praktisch, en toegesneden op de energietransitie? Afstemmen met de gemeente is hierbij cruciaal.

5. Energiecoöperatie

We willen zo snel mogelijk een coöperatie oprichten, waardoor we zoveel mogelijk in eigen hand kunnen houden en gezamenlijk leveranciers kunnen benaderen.
Het gaat over veel geld. Met onze nieuwe aanpak willen we dan ook onder andere schaalgroottevoordelen bereiken. Dat moet dus goed en formeel georganiseerd worden.

6. Communicatie & participatie

Hoe krijgen we zoveel mogelijk bewoners mee in het hele traject, ieder binnen de eigen mogelijkheden?
We moeten elkaar goed blijven informeren over alle relevante zaken. Ook ons ‘digitale huis’ gaan we inrichten, zodat alle relevante informatie geordend en beschikbaar is.

Medebewoners gezocht voor de werkgroepen

Met name voor de werkgroepen 2, 3 en 5 hebben we nog medebewoners nodig!

Meer weten en/of belangstelling? stuur Gerard Ogink een bericht.

KIWA Excursie 2021