Thema: Drie mogelijke warmte-oplossingen voor de wijk

Thema: Drie mogelijke warmte-oplossingen voor de wijk

Op dinsdag 19 november a.s. organiseert de initiatiefgroep Duurzame Parken een informatie-avond met als thema: Drie mogelijke warmte-oplossingen voor de wijk.
Programma informatie
19:30 uur: Inloop met koffie en thee
20.00 uur: Welkom door Michael Boddeke, projectleider
20.10 uur: Inleiding door Xandra van Lipzig, gem. Apeldoorn
20.20 uur: Vijf opties voor de Parken nader bekeken
                     Interactieve presentatie door:
                     Dr. Ir. Ing. Jacob van Berkel, Hogeschool Zeeland
21.30 uur: Afsluiting
De Parken is één van de wijken in Apeldoorn die door de gemeente is aangewezen als Wijk van de toekomst. Hier streeft de gemeente er in nauwe samenwerking met bewoners naar om binnen één generatie onafhankelijk te worden van fossiele brandstoffen zoals aardgas. 
De Initiatiefgroep Duurzame Parken heeft mede dankzij input van betrokken bewoners een lijst van vijf duurzame alternatieven voor verwarming zonder aardgas opgesteld. Deze worden op de informatieavond stuk voor stuk nader toegelicht, onder meer door Jacob van Berkel, Lector duurzame energie.
Op termijn wil de gemeente graag weten welke vorm van energievoorziening de bewoners van de Parken het liefst in hun buurt zien. Daarom volgt er in december aanstaande een peiling. Hierbij kunnen bewoners hun persoonlijke voorkeur uitspreken. Op basis hiervan wordt de lijst met alternatieven voor aardgas verkort. 
Tijdens de informatieavond is er volop gelegenheid om met wijkbewoners en de leden van de Initiatiefgroep Duurzame Parken van gedachten te wisselen over de energievoorziening van de toekomst in de Parken. Laat u zich daarbij vooral inspireren door de energiespecial van het Parkenblad. Hierin vindt u naast de vijf alternatieven voor aardgas die nu op tafel liggen ook tips & tricks die u vandaag al op weg helpen naar een duurzame toekomst. 
We zien u graag op 19 november aanstaande in de aula van het Gymnasium (Kastanjelaan 10). Het programma start om 20.00 uur, maar u bent al vanaf 19.30 welkom voor een kopje koffie. Rond 21.30 sluiten we de avond af.
Met vriendelijke groet namens de Initiatiefgroep Duurzame Parken,
Michael Boddeke en Albert van Dam
Praktische informatie
Locatie: Aula van Gymnasium Apeldoorn, Kastanjelaan 10
U bent van harte welkom!
Opgeven is niet nodig.