Witteveen+Bos duikt in verschillende opties

Witteveen+Bos duikt in verschillende opties

Begin 2021 is het de bedoeling dat Parkenbewoners zich uitspreken over hun voorkeur voor een alternatief voor aardgas. In de eerder dit jaar gehouden peiling gaven veel bewoners aan dat ze nu nog geen keuze kunnen maken. Daarom hebben we drie onderzoeksbureaus gevraagd om de drie opties verder uit te werken. Witteveen+Bos kwam met het beste plan. En dat kan bewoners helpen om een goede, gefundeerde keuze te maken.

Voorstellen gepresenteerd

Eind juni hebben drie bureaus hun voorstellen gepresenteerd. Witteveen+Bos had zich om te beginnen uitstekend verdiept in de specifieke situatie van onze wijk en het project Duurzame Parken. Hun voorstel sloot daarmee perfect aan op de aanpak en werkwijze van de initiatiefgroep Duurzame Parken.

Transitiepaden

Witteveen+Bos maakt bij het uitwerken van de opties gebruik van zogenaamde transitiepaden. Daarbij wordt niet alleen de eindsituatie in beeld gebracht, maar ook de stappen die gezet moeten worden om daar te komen. Voor elk van de opties ontstaat zo een concreet beeld van de verschillende routes én de cruciale momenten daarbij. Door het complete traject én de eindsituatie helder in beeld te brengen, wordt het voor bewoners makkelijker om begin 2021 een definitieve voorkeur uit te spreken.