Informatieavond: Resultaat van de peiling

Informatieavond: Resultaat van de peiling

De alternatief-voor-aardgas-peiling die begin dit jaar in de Parken is gehouden, heeft een goede respons opgeleverd. Zo’n 50% van alle geadresseerden heeft gereageerd. Uit de reacties blijkt dat het merendeel van de buurtbewoners het eens is met de gezamenlijke aanpak om tot een alternatief voor aardgas te komen. De roep om informatie blijkt groot. Daarom blijft de Initiatiefgroep Duurzame Parken gas geven.
Op 26 maart presenteert de Initiatiefgroep Duurzame Parken tijdens een informatieavond alle uitslagen van de alternatief-voor-aardgas-peiling.