Veel opwek en droogte op zonnepark Brinkenweg

Veel opwek en droogte op zonnepark Brinkenweg


zonnepark draait een jaar

Veel opwek en droogte op zonnepark Brinkenweg

Zonnepark Brinkenweg draagt sinds 2022 direct bij aan de duurzaamheid van Apeldoorn: 6.000 zonnepanelen van Zonnepark Brinkenweg leveren rechtstreeks lokale energie aan bedrijventerrein Ecofactorij. Ook vergroot de 2.3 ha natuurgebied van het park de biodiversiteit. Afgelopen jaar presteerden de zonnepanelen vanwege de vele uren zonneschijn zo goed dat de opbrengst 4% hoger lag dan verwacht. Daardoor, en zeker ook door de hoge energieprijzen, waren de inkomsten ruim 2.5 keer hoger dan begroot. De natuur in het park had het minder goed: het had te lijden onder de droogte.

Hoge opbrengst zonnepark Brinkenweg

Het jaar 2022 was het zonnigste jaar sinds de metingen in Nederland begonnen zijn. Zonnepark Brinkenweg wekt met 6020 zonnepanelen jaarlijks een gemiddelde hoeveelheid stroom op vergelijkbaar met het stroomverbruik van 1000 huishoudens. Sinds de inwerkingstelling vanaf mei 2022 heeft het park vanwege de vele zonuren in totaal voor zo’n 750 huishoudens aan stroom opgewekt. Dat is 4% meer opbrengst dan verwacht.

De stroomprijzen stegen vanaf 2021 gestaag en in 2022 explosief. Voor de consument was dat erg zorgelijk, maar voor een producent, zoals een zonnepark is, betekent dat meer inkomsten. Voor zonnepark Brinkenweg zijn hierdoor de inkomsten ruim 2,5 keer zo hoog als begroot. De deelnemers hebben inmiddels hun uitkering conform de afspraken ontvangen.
De extra inkomsten worden apart gezet en bieden een buffer voor eventuele slechte jaren, voor onvoorziene uitgaven die met de beveiliging van het park verband houden en maken op termijn nieuwe duurzame projecten mogelijk.  

Droogte

Het zonnepark is natuurinclusief gebouwd, dat wil zeggen dat er aandacht is voor natuur en biodiversiteit. In het zonnepark is 2.3 hectare natuurlijk gebied aangelegd: er is een flinke poel gegraven, kruidenrijk grasland ingezaaid en planten en bomen gepoot. De jonge aanplant had afgelopen jaar veel te lijden van de droogte. De verloren gegane aanplant is inmiddels vervangen.

Batterijopslag

De energie die op het zonnepark wordt opgewekt, gaat naar bedrijventerrein Ecofactorij. De Ecofactorij heeft een eigen netwerk met energieopslag, en zal gaan werken met batterijen voor de opslag voor extra flexibiliteit van de opslag van de energie. De besprekingen over het realiseren van deze batterijen zijn nog gaande.