Zonnepark Brinkenweg open: slim en natuurlijk

Zonnepark Brinkenweg open: slim en natuurlijk

De panelen leveren stroom, bomen en struiken zijn geplant en de poel is gegraven. Op woensdag 18 mei 2022 is Zonnepark Brinkenweg officieel in gebruik genomen door wethouder Wim Willems en Michiel Roemer, projectleider van het zonnepark, namens deA.

Groene stroom in een groene omgeving

Vogels hebben de poel al in gebruik genomen om te badderen met het warme weer. Behalve de 6.000 zonnepanelen die afgelopen maanden zijn geinstalleerd, is er ook 2.3 hectare natuurlijk gebied aangelegd. Op het terrein is een flinke poel aangelegd, is er kruidenrijk gras gezaaid en zijn er planten en bomen gepoot. Het terrein ligt tussen het talud van de A1, de Brinkenweg en pal naast bedrijventerrein Ecofactorij.

Michiel Roemer van deA: “We gebruiken energie, laten we die dan ook duurzaam opwekken. En zo dat het voor mens en natuur goed is en dat we er lokaal van profiteren. Ik denk dat dit zonnepark daar een mooi voorbeeld is.“

Deelnemers van Campus Woudhuis maakten en plaatsen een insectenhotel bij het zonnepark.

De zonne-installatie wekt jaarlijks ongeveer 2.500.000 kWh op. Dat is de hoeveelheid energie voor 7.800 elektrische fietsen die de aarde (40.000 km) rondfietsen. Wethouder Wim Willems: “De gemeente Apeldoorn heeft als doel gesteld haar vastgoed te verduurzamen. Niet op alle gemeentelijke daken passen zonnepanelen. Daarom wil de gemeente ook op andere plekken energie opwekken. Het zonnepark is een gezamenlijk initiatief met energiecoöperatie deA en zet in op het lokaal opwekken van energie en die direct terug leveren aan bedrijventerrein Ecofactorij.”

Slim systeem Ecofactorij

De energie die op het zonnepark wordt opgewekt, wordt afgenomen door bedrijventerrein Ecofactorij. De Ecofactorij heeft een eigen netwerk met energieopslag, en zal gaan werken met batterijen voor de opslag voor extra flexibiliteit van de opslag van de energie. Een slim systeem regelt of de stroom wordt gebruikt of wordt opgeslagen tot het moment dat het nodig is.

Groenfonds en deelnemers

Zonnepark Brinkenweg is ontwikkeld door gemeente Apeldoorn en energiecoöperatie deA. Beiden zijn 50 procent eigenaar van het park. Daarmee is het park financieel volledig lokaal eigendom. Het park is voor 78 procent gefinancierd vanuit het ASN Groenprojectenfonds. Ruim twintig procent is via deA bijeengebracht door een crowdfundingsactie, 185 Apeldoorners schreven zich in. Gemeente Apeldoorn en deA brachten zelf de overige 2 procent in.

Foto’s: Peter Lous