Halfjaarverslag 2019

In alle hoogte en stilte ligt Zonnepark Ecofactorij weer een halfjaar energie op te wekken. Het is weer tijd voor een tussentijds verslag.

Bekijk halfjaarverslag Zonnepark Ecofactorij>

In het jaarverslag over 2018 hebben we gemeld dat de subsidiebedragen die we gebruikt hebben in de jaarrekening voorlopige getallen zijn. Inmiddels hebben we de definitieve getallen ontvangen, die zijn identiek aan de voorlopige. De jaarrekening is daarmee definitief, er zijn geen correcties nodig.

Prachtige opbrengst

Het zonnepark doet het goed. Bij het sluiten van de maand juni 2019 loopt het zonnepark ruim 12.000 kWh voor op de verwachting. Zie voor verdere info over de opbrengst het verslag.