Crowdfunding Zonnepark Klarenbeek groot succes

Crowdfunding Zonnepark Klarenbeek groot succes

We zijn los! Ruim een maand na de start van de inschrijving hebben alle 4.120 ZonDelen hun weg naar een investeerder gevonden. De in totaal 186 deelnemers zijn niet alleen zeker van een prima rendement. Ze weten ook dat ze samen zorgen voor een schoner milieu en een rijker natuurgebied rond het zonnepark aan de Broekstraat. Bovendien steunen ze lokale groene initiatieven.
Vanwege de omvang van dit project sloegen  EnergieRijk Voorst (ERV) en deA de handen ineen. De energiecoöperaties zijn voor de helft eigenaar van Zonnepark Klarenbeek dat is ontwikkeld door Prowind. Het park gaat vanaf september schone energie opwekken met aandacht voor mens, dier en natuur. Het is 20 hectare groot en bestaat uit ruim 40.000 zonnepanelen die jaarlijks voldoende stroom leveren voor zo’n 6.600 huishoudens. Dat betekent een jaarlijkse CO2-besparing van 10.000 ton. Vergelijkbaar met de uitstoot van 8.000 benzineauto’s per jaar.

 

Wachtlijst

Toch nog meedoen? Dat kan. Er is een wachtlijst. Zodra er ZonDelen beschikbaar komen, krijgen inschrijvers bericht. Ook is deze wachtlijst een (vrijblijvende) voorinschrijving voor komende zon-projecten. Inschrijven kan via www.zonneparkklarenbeek.nl. Een informatiewebinar heeft plaats op 29 juni. Daar wordt meer uitleg gegeven. Ook kunnen er vragen worden gesteld.
Zonnepark Klarenbeek geeft de natuur in het gebied een flinke boost. Het groene plan, dat tot stand is gekomen in overleg met de omwonenden, vergroot de biodiversiteit. De aanleg van bosplantsoen, bomen en poelen zorgt voor voedsel, rust en ruimte voor dieren, insecten en heel veel plantensoorten.

Gebiedsfonds

De opbrengst komt ten goede aan de lokale omgeving. Dat is een belangrijk doel van Zonnepark Klarenbeek. Jaarlijks gaat ca. 9.000 euro van de opbrengst naar een gebiedsfonds. Dit bedrag is bestemd voor duurzame en sociale doelen en projecten in Klarenbeek. In de loop van volgend jaar wordt dit fonds verder opgetuigd. Ideeën en voorstellen kunnen al wel worden aangedragen.
Natuurlijk Zonnepark Klarenbeek