Daken jagen

Daken jagen

deA zoekt nieuwe daken om gezamenlijk zonnepanelen te leggen. Wie heeft of weet er een dak beschikbaar?
Sinds 2017 organiseert coöperatie Buurtstroom deA collectieve zonnedaken: daken waarop zonnepaneleninstallaties liggen die energie voor buurtbewoners opwekken. Eind 2019 zijn er vier installaties in bedrijf: de zonnedaken op de scholen Sprengeloo en de Vijfster, op het Foenixgebouw aan de Molenmakershoek en sinds kort het MFC dok Zuid. Twee daken zijn in voorbereiding, en met nog een dak willen we in het voorjaar met de werving beginnen.

Wij zoeken daken

Succes smaakt naar meer. Veel mensen willen nog panelen leggen op een collectief dak. We zijn daarom op zoek naar een groot en geschikt dak waarop voor minimaal 200 panelen ruimte is. Onze spelregels voor de pandeigenaar zijn: in ruil voor gratis gebruik van het dak, ontvangt de eigenaar na 15 jaar de installatie om niet.

Welk dak is geschikt?

Een dak is geschikt wanneer het vrij is van schaduw en gericht op het zuiden. Platte daken hebben de voorkeur. Wie kan ons helpen aan een groot en geschikt dak? Ben je dakeigenaar en wil je het dak geheel of gedeeltelijk beschikbaar stellen voor zonnepanelen? Neem dan contact op met Michiel Roemer.
Ja! Ik heb een dak beschikbaar