Duurzame energie in Apeldoorn, hoe staat het ermee?

Duurzame energie in Apeldoorn, hoe staat het ermee?

In Apeldoorn zijn we druk bezig met energie besparen en energie lokaal opwekken. Goed voor Apeldoorn en goed voor onze wereld. Helpt dat nou een beetje? En wat kunnen we nog doen? Collega Kevin dook in de data en zocht uit hoe het ervoor staat in Apeldoorn.
Tipje van de sluier: het gaat best goed met energie besparen, maar we zijn er nog niet. En windmolens zouden echt helpen. 

Kevin Malak: “De afgelopen tijd heb ik onderzoek gedaan naar alle beschikbare energietransitiedata voor Apeldoorn. Ik onderzocht cijfers over de afgelopen jaren, afkomstig van verschillende bronnen, waaronder het CBS en RVO. Met name de Regionale Klimaatmonitor heeft een schat aan informatie over energie en de energietransitie.” 

Zonnestroom: Apeldoorners zetten de zon in! 

We kunnen kijken hoe goed Apeldoorners de zon inzetten door het opgesteld vermogen van zonnepanelen te relateren aan het aantal. Het is mogelijk om onderscheid te maken tussen zonnepanelen geïnstalleerd op woningen en die op andere locaties zoals zonnevelden en bedrijfspanden. Opmerkelijk is dat Apeldoorn voorop loopt op het gebied van zonnepanelen op woonhuizen. Echter, bij de installatie van zonnepanelen op niet-woningen blijven we achter, wat ruimte biedt voor verbetering en groei. 

Uit data van het CBS blijkt dat het percentage woningen met geregistreerde zonnepanelen in Apeldoorn bovengemiddeld is. Dit toont aan dat onze bewoners actief deelnemen aan de energietransitie. Toch blijft er nog ruimte voor verbetering. 

Qua zonnepark is Apeldoorn heel gemiddeld. De parken waar op dit moment al een vergunning voor is afgeleverd, gaan hier echter verandering in brengen. In Woudhuis is bijvoorbeeld een plan voor een park van ruim 18 duizend panelen waarbij 40% van deA is. Hierdoor gaat het opgesteld vermogen per inwoner boven gemiddeld Nederland uitkomen. 

Wind: Het missende puzzelstukje 

Het opwekken van energie gebeurt niet alleen met zonnepanelen. Ook voor andere energiebronnen is data beschikbaar. Kevin: “De onderstaande grafiek vergelijkt het aandeel hernieuwbare elektriciteit in Apeldoorn met dat in Nederland. Het resultaat van de grafiek verraste me wel: presteren we dan echt zo slecht?”

Het valt direct op dat Apeldoorn het aanzienlijk minder goed lijkt te doen dan Nederland als geheel. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door het ontbreken van windenergie in gemeente Apeldoorn. Windenergie speelt een belangrijke rol in de opwekking van hernieuwbare energie in Nederland, terwijl er in de gemeente Apeldoorn nog geen windmolens zijn geplaatst. In provincies zoals Flevoland wordt meer dan 150% van het elektriciteitsverbruik duurzaam opgewekt, wat het gemiddelde aanzienlijk verhoogt. Ook in het noorden van het land is het aandeel hernieuwbare energie aanzienlijk hoger. 

In het streven naar een groener Apeldoorn vormt windenergie een krachtige aanvulling op de zonnestroom die al zo succesvol is en wordt geïmplementeerd. Windenergie is namelijk, in tegenstelling tot zonne-energie, minder seizoensgebonden. Zelfs in de koudere maanden, wanneer de behoefte aan energie het hoogst is, kunnen we vertrouwen op de kracht van de wind. Dus terwijl de winterbries waait, kunnen we onze apparaten en verwarming op een duurzame manier blijven gebruiken.

Hoeveel gas verbruiken woningen in Apeldoorn?

Het energieverbruik van de bewoners van Apeldoorn is de afgelopen jaren sterk verminderd. Ook hier is veel informatie over. In de volgende twee grafieken is het gasverbruik en het elektraverbruik van 2013 t/m 2022 te zien voor huur- en koopwoningen.   

Dat is interessant om te weten: ‘kopers’ zijn zelf verantwoordelijk voor hun woningisolatie. Bij huurwoningen ligt de woningverduurzaming grotendeels bij de verhuurder. 

Opvallend is dat Apeldoornse woningen meer gas verbruiken dan gemiddeld in Nederland. Wellicht zijn de huizen groter.  

Dat het energieverbruik in de afgelopen 10 jaar is afgenomen, is geen toeval. De stijgende energieprijzen, de inzet van onze eigen Apeldoorners, zoals de energiecoaches van deA, hebben allemaal een waardevolle rol gespeeld in het terugdringen van ons verbruik. En we zijn er nog niet! We zijn vastbesloten om deze dalende trend krachtig voort te zetten, zodat we straks kunnen genieten van een samenleving die draait op schone, duurzame energie.  

Vergelijk je huis met het gemiddelde

Benieuwd hoe jij het doet vergeleken met andere Apeldoorners? Valt er bij jou nog wat te besparen? Het energieverbruik is niet alleen afhankelijk van de eigendomsstatus, het type woning heeft nog veel meer invloed op het energieverbruik! Ook daarvan zijn data beschikbaar voor Apeldoorn. Kijk eens hoe jij het doet vergeleken met gemiddeld.

De kracht van Apeldoorn

We zeiden het al eens eerder: Apeldoorn is een groene gemeente. Groen in de betekenis van natuur maar straks ook in de betekenis van duurzaam. We dromen van Apeldoorn waar we geen fossiele energie meer gebruiken. Als het aan ons ligt zijn we de eerste gemeente waar dat lukt. Apeldoorn is de meest gemiddelde gemeente van Nederland. Laat dat onze kracht zijn. We staan model voor het land en bepalen het groene normaal. Ter inspiratie voor de rest van Nederland. Als het in Apeldoorn kan, dan kan het overal. 

Ten slotte

Er zijn nog veel meer data bekend waar ik het nog niet over heb gehad. Mocht je het interessant vinden om hier ook is in te duiken dan kan je de volgende link gebruiken: https://klimaatmonitor.databank.nl/dashboard/dashboard/  

Deze data zijn gebaseerd op metingen en geven goede indicaties, maar werkelijke waardes kunnen anders liggen. De Regionale klimaatmonitor voorziet decentrale overheden van deze data, hiermee kunnen zij hun beleidsdoelen volgen en hun beleid evalueren en bijsturen. Energiecoöperaties zijn een van de doelgroepen waar de site voor is ontwikkeld. 

Kevin Malak, energieadviseur