Eerste buurtavond Homerusstraat

Eerste buurtavond Homerusstraat

Overal in Nederland worden stappen gezet om over te schakelen op duurzame, schone energie. Op termijn wordt aardgas voor woningen afgeschaft. Wat betekent dat voor je huis in de Homerusstraat en voor het onderhoud in de komende jaren? Yteke Jager, Adèle Reiss en Nanne ter Hoeve vormen een werkgroep om het samen met hun buurt uit te zoeken. Afgelopen dinsdag was hun eerste buurtbijeenkomst.

Energiecoach Emiel van Est

Op de bijeenkomst in basisschool de Ontdekking waren ongeveer 30 mensen aanwezig. Dat is bijna 40% van de geïnteresseerden huiseigenaren uit de Homerusstraat.  Energiecoach Emiel van Est legde uit wat belangrijk is als je huis op het termijn gasloos wordt. En ook welke manieren er zijn om je huis dan te verwarmen. Behalve buurbewoners waren ook wijkraad en mensen van de gemeente aanwezig.  Door de vragen en de inbreng van die verschillende partijen onspon het gesprek en kijkt de werkgroep terug op een zinvolle informatieavond.

Eerst stap: glasisolatie

Adèle Reiss: “Het was een een geslaagde avond. We bezinnen ons nog even op het vervolg. In ieder geval zijn er 4 huizen die wel gezamenlijk willen onderzoeken wat HR++ glas gaat kosten en opleveren, dus dat is een eerste stap. Ons doel was om het gesprek tussen de mensen op gang te brengen en hen te motiveren aan de gang te gaan met het onderwerp energie. In elk geval streven we ernaar dat de woningeigenaren actie gaan ondernemen en maatregelen gaan treffen aan hun woning. We hopen daarnaast dat het tot een gezamenlijke actie leidt, waarbij de buurt samen energiebesparende maatregelen neemt. Een optie is dat de buurt gezamenlijk van het gas af gaat.”