Energiecoach krijgt een acht

Energiecoach krijgt een acht

Duurzaam Huis is ons adviestraject om je huis te verduurzamen. Om te horen hoe deze nieuwe dienst bevalt, doen we steekproefsgewijs ook controles én we belden tientallen mensen. De ervaringen zijn overwegend positief tot zeer positief. De energiecoach krijgt een acht! Een overzicht van de bevindingen.
Op 8 mei 2019 belden vrijwilligers van deA 26 bewoners. Aan 19 Bewoners werden vragen gesteld over het bezoek van de energiecoaches en 7 werden er gevraagd naar hun ervaring met de isolatieactie. Over de bezoeken door energiecoaches kan zonder meer gesteld worden dat de 19 bewoners zeer tevreden waren. In een cijfer uitgedrukt, gemiddeld een 8. De afspraken waren snel gemaakt en opgevolgd. Slechts één keer duurde het lang voordat de coach langs kwam. De bezoeken werden gezien als waardevol en met een goede uitkomst. Coaches werden beoordeeld als vriendelijk, betrokken, met veel kennis en ze gaven waardevolle tips, adviezen en suggesties. Ze kregen informatie die ze zelf niet hadden, ze konden hun kennis aanvullen of hun ideeën toetsen. Een aantal bewoners had zich goed georiënteerd, spiegelde hun bevindingen met de coaches en kregen nieuwe inzichten of werden gerustgesteld (dat ze goede keuzen hadden gemaakt).

Zeer tevreden over de isolatieactie

Ook over de isolatieactie hebben zeven bewoners een positief beeld. In cijfers uitgedrukt een 7,5. De afspraken werden snel gemaakt, al was dat soms na een tweede actie van deA. Woorden als prettig, prima deskundig en zakelijk werden gegeven aan het contact met de isolatiebedrijven. Ook waren de bewoners positief over de opname in de woning en het gebruik van materiaal zoals een warmtecamera. Offertes werden over het algemeen ter plaatse opgemaakt of de volgende dag toegezonden. Bewoners vonden de offertes duidelijk en waren daar tevreden over. Alle bewoners waren tevreden over de uitvoering.

Energielabel

Dat je met je isolatiemaatregelen ook gratis je energielabel kunt upgraden, is voor de meeste mensen niet heel urgent. De meest bevraagden laten de aanvraag voor de aanpassing van het energielabel liggen (moet nog gebeuren), hebben er geen interesse in (ik blijf hier toch wonen) of het is te ingewikkeld (ik heb verschillende soorten glas en houten voorzetwanden). Een bewoner heeft veel aan isolatie gedaan en is “maar” van G naar F gegaan. Maar tevreden, zijn ze wel. Duurzaam Huis heeft effectieve start gemaakt waarmee veel mensen zijn geholpen met het verduurzamen van hun huis. Met de reacties van de respondenten wil deA de kwaliteit monitoren en verbeteren.