ERV en deA samen voor natuurlijk zonnepark Klarenbeek

ERV en deA samen voor natuurlijk zonnepark Klarenbeek

De energiecoöperaties ERV en deA zijn een samenwerking aangegaan met Prowind voor het zonnepark aan de Broekstraat in Klarenbeek. De coöperaties gaan de financiële participatie aan het zonnepark mogelijk maken. Deelnemers kunnen binnenkort investeren in ZonDelen voor het park.
Het zonnepark gaat op een bijzondere, nieuwe manier energieopwek en natuur combineren. Het plan is in overleg met buurtbewoners in Klarenbeek ontworpen en gaat duurzame energie produceren voor ca. 6600 huishoudens. Bijzonder is de uitgebreide landschappelijke inpassing, die ten goede komt aan de plaatselijke flora en fauna.

1 miljoen ophalen

Voor de beoogde 50 procent lokaal eigendom moet in de komende maanden 1 miljoen euro worden opgehaald. Hiervoor gaan ERV en deA ZonDelen van 250 euro uitgeven met een looptijd van 15 jaar en een rendement van 3,5%. In mei start hiervoor de inschrijving.  Otto Hettinga van ERV: “Het zonnepark ligt in de gemeente Voorst, net over de grens met Apeldoorn. Vanwege de grootte van dit project doen we dit als buurcoöperaties samen.”

Waarde nieuwe energieopwek

Michiel Roemer van Apeldoornse cooperatie deA: “Zonneparken zijn een van de nieuwe, noodzakelijke energiebronnen in de nabije toekomst. Als energiecoöperatie doen wij alleen mee als er in een zonnepark rekening wordt gehouden met omwonenden, met de omgeving en de natuur. Ook moet het financieel natuurlijk uit kunnen. Zonnepark Klarenbeek voldoet daaraan. Het is een mooi ingebed plan met veel ruimte voor natuur en biodiversiteit. Wij verwachten dat er in Klarenbeek, Apeldoorn en omgeving veel mensen zijn die de waarde van dit nieuwe type energieopwek zien en erin willen investeren.

Lokale samenwerking

De buurtbewoners, ERV, Prowind en gemeente Voorst hebben in de afgelopen jaren een rol gespeeld bij de inrichting van het zonnepark. Dit resulteerde uiteindelijk in een landschapsplan waarin rekening wordt gehouden met de omwonenden en de plaatselijke flora en fauna. Het park met een oppervlakte van 20 ha. krijgt 41.704 zonnepanelen verdeeld over 13 ha. De overige 7 ha. is ingeplant met diverse bomen en struiken en omvat diverse landschapszones. Ook is voor de wijdere omgeving een gebiedsfonds ingepland.

Herstel historisch landschap

Het landschapsplan zorgt ook voor het herstel van belangrijke historische landschapswaarden in het gebied. Aan het einde van de 19e eeuw werd het gebied aan de Broekstraat gekenmerkt door zogenaamde kamerstructuren en zandgronden met nat karakter. Wegen en kavelgrenzen waren beplant, waardoor kamers in het landschap ontstonden. Deze landschapselementen zijn in de loop van de 20e eeuw verdwenen, onder andere door ruilverkaveling. Het ontwerp grijpt hierop terug en maakt het gebied weer gevarieerder en aantrekkelijker voor mens, dier en plant. 

145 bomen en vier voetbalvelden met bosplantsoen

Afgelopen winter heeft Hoveniersbedrijf Ter Riele uit Klarenbeek de aanleg van het park verzorgd. In deze periode zijn 5 poelen gegraven, grondwallen aangelegd en uiteindelijk zijn er 145 bomen geplant en is 23.500 m2 bosplantsoen aangeplant (iets minder dan vier voetbalvelden). Ook is de houtsingel aan de zuidzijde van het zonnepark verlengd. De aangeplante bosschages bestaan uit inheemse bomen en heesters. Denk hierbij aan bomen zoals eik, esdoorn, meidoorn en els. En struiken zoals hazelaar, sleedoorn, lijsterbes, hulst en taxus. Met de soortenkeuze is gekeken naar hoogte, gebiedseigen soorten, planten met bessen en wintergroene karaktereigenschappen. Bovendien is ongeveer 200 meter aan natuurvriendelijke oever aangelegd en wordt langs de Broekstraat een brede zone met kruidenrijk gras ingezaaid.

Ruimte voor das, vogels, amfibieën en insecten

De nieuwe landschapselementen bieden leefruimte aan vogels, insecten en klein wild zoals de egel. Door het midden van het plangebied loopt een brede plasdraszone. De poelen dienen als verbindingszone voor amfibieën en reptielen. In de omgeving bevindt zich ook een dassenpijp (vluchtpijp van de das) Met de inrichting van het zonneveld wordt ruime afstand gehouden tot de pijp. Daarnaast foerageren dassen ’s nachts en oriënteren zij zich aan klein hoogteverschillen in het landschap. Daarom zijn lage grondwallen langs de panelen aangebracht en zal er een maisveldje gerealiseerd worden als extra foerageergebied. Ook zijn besdragende struiken gepoot.

Planning

De aanleg van het gebied is inmiddels gereed, momenteel wordt de zonne-installatie gebouwd. De verwachting is dat het park vanaf oktober energie gaat leveren.
Meer over Zonnepark Klarenbeek