Windmolens in Apeldoorn

deA wil samen met de inwoners van Apeldoorn drie windmolens realiseren omdat windmolens grote hoeveelheden schone energie opwekken. Gemeente Apeldoorn heeft een concept Gebiedsvisie gemaakt voor het gebied Beekbergsebroek. In deze Gebiedsvisie worden de gebieden aangegeven waar recreatie, natuur en duurzame energie kunnen komen. Voor duurzame energie is ruimte gemaakt langs de snelweg A1. Hier zou een zogeheten ‘energie-etalage’ moeten komen. In deze etalage is ruimte voor de drie windmolens. De concept-Gebiedsvisie is een eerste stap om het plan te realiseren. Het concept is op donderdag 7 juli besproken met de gemeenteraad, waarbij raadsleden vragen konden stellen. Het vervolgtraject bestaat uit:

  • augustus/september: de bewoners van met name de zuidkant van de Maten kunnen zich aanmelden voor een persoonlijk gesprek met deA als zij meer willen weten over de windmolens. Aanmelden kan via info@de-A.nl. Het gesprek kan thuis plaats vinden als mensen dat op prijs stellen. De gesprekken worden, vanwege de vakantieperiode, vanaf augustus ingepland.
  • oktober: inspraakmogelijkheid bij de gemeente Apeldoorn
  • oktober/november: college van b&w doet een voorstel aan de raad
  • december: vaststellen van gebiedsvisie door de gemeenteraad

Zodra de Gebiedsvisie is vastgesteld door de gemeenteraad, kan deA het plan voor windmolens indienen bij de gemeente.
Meer informatie over de windmolens vindt u op: www.de-A.nl/windmolens. Op die pagina kunt u zich ook aanmelden voor de speciale nieuwsbrief over de molens.
Downloaden Concept Gebiedsvisie met legenda.