Extra ledenbijeenkomst 1 november: hoe verder met windenergie

Een streep door de plannen voor windmolens in Beekbergsebroek heeft consequenties. Voor de doelstellingen van de gemeente Apeldoorn, maar ook voor de ambities van deA. Want wat betekent het wegvallen van een belangrijke pijler onder onze ambities en plannen voor de komende jaren? Hoe gaan we hiermee om? En is er een plan B? Daarover willen we graag met onze leden van gedachten wisselen.

Wij nodigen de leden uit

Het bestuur van deA organiseert op woensdagavond 1 november een ledenbijeenkomst om hier met elkaar de juiste antwoorden op te vinden.
We nodigen je van harte uit om hieraan deel te nemen:
Woensdagavond 1 november op de Ecofactorij 18.
We starten om 19.30 uur. Inloop vanaf 19.15 uur.
Nog geen lid? Meld je aan>