Feitenonderzoek: windenergie in Apeldoorn mogelijk

De gemeenteraad van Apeldoorn heeft een feitenonderzoek laten uitvoeren om antwoord te krijgen op de vraag: ’In welke mate en onder welke voorwaarden en condities kan de opwekking van windenergie een bijdrage leveren aan een energieneutraal Apeldoorn?’. De uitkomst van het onderzoek leest u hieronder.

Hoofdconclusies

Windenergie is mogelijk in Apeldoorn. Technisch gezien kan de energieambitie van de gemeente Apeldoorn om in 2030 4 procent energie uit wind te halen worden gerealiseerd. Tussen de 20 en 1.900 hectare binnen de gemeentegrenzen van Apeldoorn lijkt geschikt te zijn voor windenergie. Dit is respectievelijk 0,06 procent en 5,6 procent van de oppervlakte van de gemeente. Het aantal windmolens dat in Apeldoorn geplaatst zou kunnen worden, is afhankelijk van de beleidskeuzes die de gemeente in de komende periode maakt. Er zijn maximaal 65 windmolens mogelijk. Als de gemeente extra kwaliteitseisen stelt, neemt dit aantal af en zijn er 0 tot maximaal 17 windmolens mogelijk. De gemeente heeft een aantal mogelijkheden om eisen te stellen aan bijvoorbeeld locatie, hoogte en afmetingen van eventuele windmolens. Ook kan de gemeente maatregelen nemen om negatieve effecten (bijvoorbeeld geluidsoverlast) te verkleinen.

Hoe verder?

20 juni – 20 september: u kunt per e-mail uw reactie op het rapport sturen naar windenergie@apeldoorn.nl
21 september: de gemeenteraad houdt een hoorzitting over windenergie in Apeldoorn
4 oktober: de raad stuurt de inspraaknota en een concept-raadsopdracht naar het college van burgemeester en wethouders
26 oktober: politieke behandeling van het rapport (politieke markt)
9 november: de raad neemt besluit over kaderstelling (raadsvergadering)
November 2017 – voorjaar 2018: uitwerking door het college van burgemeester en wethouders
Meer informatie over het onderzoek en de verdere procedure>