Genomineerd voor de Zonnedakaward 2021: Residence Loohorst Apeldoorn

Genomineerd voor de Zonnedakaward 2021: Residence Loohorst Apeldoorn

Residence Loohorst is een appartementencomplex van bijna 50 jaar oud met 128 appartementen. Verduurzaming is in zo’n groot complex best een uitdaging. In 2021 liet de vereniging van eigenaren (vve) in totaal 623 zonnepanelen op de daken laten plaatsen. Een traject dat inclusief de voorbereidingen een paar jaar in beslag nam. De vve van Residence Loohorst is voor deze inspanningen genomineerd voor de Zonnedakaward 2021.

Voorzitter Jan Brak over dit proces: “We hebben dit gedaan om bij te dragen aan verduurzaming, maar ook vanwege het profijt. De panelen verdienen zich in een aantal jaren terug, daarna gaat de vve erop verdienen. De financiële paragraaf was belangrijk om de leden mee te krijgen in het hele proces van besluitvorming”.

Geleidelijkheid

“Onderhoud en verduurzaming zijn belangrijke aandachtspunten van de VvE. Enkele jaren geleden heeft een werkgroep ‘Nul op de meter’ een groot aantal mogelijkheden van verduurzaming in kaart gebracht en de kosten daarvan. Alles bij elkaar opgeteld, was dat ingrijpend en kostbaar. We hebben besloten te kiezen voor geleidelijkheid. De installatie van de zonnepanelen is een substantiële stap én financieel te overzien”.

Aanpak in stappen

“We hebben het proces gefaseerd aangepakt. Bij iedere principiële vervolgstap vroegen we de leden vooraf om groen licht. Daardoor was er gedurende het hele proces voldoende draagvlak. De eerste stap was het verkennen van de merites van zonne-energie en of dit voor Residence Loohorst financieel een haalbare en aantrekkelijke optie zou kunnen zijn. We hebben ons daarbij laten adviseren door een zogenaamde zonnecoach. Belangrijk was ook welke subsidiemogelijkheden er zijn. Voor ons bleek de SDE-subsidie (Stimulering Duurzame Energieproductie) aantrekkelijk. Toen de uitkomst van die   verkenningen positief was hebben wij offertes gevraagd van 5 bedrijven. Op basis van verdere gesprekken en vergelijking van de offertes hebben wij de ledenvergadering voorgesteld een keuze te maken voor een leverancier, tevens installateur, van de zonnepanelen”.

Lening bij de leden

“Voor de investering hebben we een bijdrage gevraagd van de leden. Men kon kiezen voor een eenmalige bijdrage van enkele honderden euro’s. Dan profiteerde men direct van het profijt van de zonnepanelen door vermindering van de maandelijkse servicebijdrage. Bij een keuze voor geleidelijke afbetaling treedt die vermindering pas na een jaar of acht op.  

Zonnepanelen en meer

“De zonnepanelen leveren voldoende elektriciteit om te voorzien in de energiebehoefte van de collectieve voorzieningen. Vooral de 10 liften zijn flinke energiesluipers. Maar ook de centrale installaties voor verwarming en voor warmwatervoorziening. Ook de verlichting in de algemene ruimtes en in de buitenruimtes (waaronder de tuinen) vergen energie, al streven wij zoveel mogelijk naar LED-verlichting.”

Volgend keuzemoment

“Welke volgende grote stappen op het punt van verduurzaming kunnen worden gezet is nog niet te zeggen. Veel bewoners zijn al overgegaan tot isolatie van hun appartementen, met name door vervanging van de ramen. Dat gaat echter buiten de vve om. Over enkele jaren moeten de gasgestookte installaties worden vervangen. Dat is weer een principieel keuzemoment voor de vve. Er zitten nogal wat haken en ogen aan warmtepompen en de gemeente lijkt voorlopig onze wijk nog niet van het aardgas af te gaan halen. Wij gaan zorgvuldig na wat mogelijk en haalbaar is”.

Residence Loohorst

  • Aantal zonnepanelen: 624
  • Vermogen per paneel: 380,6 Wp
  • Vermogen totaal: 237500 Wp
  • Opbrengst panelen: 190.000  kWh per jaar
  • Dekking energiebehoefte collectieve ruimten en voorzieningen: 100%
  • Besparing CO2-uitstoot*: 81.700 kg per jaar

*vergeleken met dezelfde hoeveelheid grijze stroom, berekening volgens Milieu Centraal