In gesprek met deA – praten over windmolens

In gesprek met deA – praten over windmolens

Gemeente Apeldoorn ontwikkelt momenteel een plan voor het gebied Beekbergsebroek volgens de drie pijlers: duurzame energie, recreatie en natuur. Onderdeel van het plan is het plaatsen van drie windmolens, waarvoor deA een voorstel heeft gedaan. Het plaatsen van windmolens roept veel vragen op, zoals we hebben gemerkt tijdens de inloopavond in de Heemgaard. Wij willen uw vragen graag beantwoorden, zodat u uw mening kunt vormen. Wij nodigen de bewoners (met name aan de Zuidkant van de Maten) dan ook graag uit om contact met ons op te nemen als u met ons in gesprek wilt. Het gesprek kan bij u thuis plaats vinden, als u dat wilt. De gesprekken worden (i.v.m. de vakantieperiode) vanaf augustus ingepland. Stuur uw verzoek naar info@de-A.nl.
Voor meer informatie over de windmolens in Beekbergsebroek kunt u ook kijken op www.energiebeleving.nl.