Goede opbrengst grootste gezamenlijke zonnedak in 2019

Goede opbrengst grootste gezamenlijke zonnedak in 2019

Op het bedrijventerrein Ecofactorij ligt het grootste gezamenlijk zonnedak van Apeldoorn. In 2019 heeft het Zonnepark Ecofactorij het weer prima gedaan. De 185 deelnemers van het zonnepark kregen deze maand hun jaarlijkse uitkering: per ZonDeel ruim € 5 hoger dan begroot.
De energie van het park, kun je afnemen via onze coöperatie. Via onze website kun je dit zonnedak als energiebron kiezen. Je neemt dan gegarandeerd Apeldoornse, duurzame energie af. De ruim 558000 kWh die het zonnepark in 2019 opwekte, is voldoende voor ca. 194 huishoudens.

Uitkering per ZonDeel

Het zonnepark heeft er nu zijn derde volledige kalenderjaar opzitten. Met het jaarverslag leggen we rekenschap af over de ontwikkelingen van het zonnepark. De deelnemers van Zonnepark Ecofactorij hebben het verslag over 2019 inmiddels in de mailbox en hun jaarlijkse uitkering is aan hen overgemaakt. De uitkering over 2019 bedraagt € 37,32 per ZonDeel. Dit is ruim € 5,- hoger dan begroot. Dat komt de zon overvloedig heeft geschenen in 2019 én de energieprijs is flink gestegen.

Trots, maar…

Enerzijds zijn we er natuurlijk trots op dat we met Zonnepark Ecofactorij een groot, goedlopend gezamenlijk zonnedak hebben. Tot nu toe is dit het grootste gezamenlijke zonnedak van Apeldoorn. Maar als je bedenkt hoeveel duurzame energie er opgewekt moet worden, is het onze ambitie dat er nog meer en grotere opwekmogelijkheden in en om Apeldoorn komen. Plekken waar Apeldoorners zelf duurzame energie opwekken. Fossielvrije energie voor een prima prijs, die voor iedereen beschikbaar is. Samen maken we Apeldoorn duurzaam.
Jaarverslag Zonnepark Ecofactorij