Voorinschrijving zonnepark Brinkenweg

Gemeente Apeldoorn gaat samen met deA zonnepark Brinkenweg realiseren


waarbij gebruikt gemaakt wordt van slimme opslagtechnieken

Voorinschrijving zonnepark Brinkenweg

Gemeente Apeldoorn gaat samen met deA zonnepark Brinkenweg realiseren. De energie wordt direct geleverd aan bedrijventerrein Ecofactorij waarbij gebruikt gemaakt wordt van slimme opslagtechnieken. De samenwerkingsovereenkomst werd woensdag 14 juli ondertekend door wethouder Wim Willems en Fun Hendriks, voorzitter van deA. Naast energie, die lokaal gebruikt gaat worden, is het zonnepark goed voor natuur en biodiversiteit én kunnen inwoners en bedrijven financieel deelnemen in dit project. De voorinschrijving voor financiële deelname is gestart.

Voorinschrijving gestart

De gemeente Apeldoorn en coöperatie deA zijn allebei voor 50 procent eigenaar van het park. Het zonnepark wordt gefinancierd via de bank en met crowdfunding, die deA organiseert. Dat stelt bedrijven en bewoners van Apeldoorn in staat financieel deel te nemen aan het zonnepark en mee te delen in de opbrengst. De verkoop van ZonDelen daarvoor start in september. Belangstellenden kunnen zich nu alvast aanmelden voor de vrijblijvende voorinschrijving.

Volledig lokaal zonnepark

Tussen bedrijventerrein Ecofactorij en de snelweg gaan meer dan 6000 zonnepanelen in 2022 energie opwekken die de bedrijven op de Ecofactorij gaan gebruiken. Hiermee wordt het een volledig lokaal zonnepark: de energie wordt opgewekt op de plek waar het gebruikt wordt. De zonnepanelen gaan waarschijnlijk 2.500.000 kWh per jaar opwekken. Dat is het hoeveelheid stroomverbruik van ongeveer 900 huishoudens. Een slim systeem gaat regelen of de energie direct wordt gebruikt of eerst wordt opgeslagen.

Goed voor plantensoorten en insecten

Bij het plaatsen van de zonnepanelen wordt rekening gehouden met de ontwikkeling van natuur en biodiversiteit. Voor het maken van het plan is onderzoek gedaan naar de oorspronkelijke vegetatie van het gebied. Door de aanleg van een natte poel en het planten van kruidenrijk gras, bosschages en bomen, wordt het ook een fijne plek voor vogels en insecten.

Samenwerking met een missie

Gemeente Apeldoorn en deA willen het energiegebruik in Apeldoorn verlagen en zo bijdragen aan vermindering van CO2 . Energie besparen en duurzaam opgewekte energie zijn manieren om dit te bereiken. Voor het opwekken van duurzame energie gebruiken we warmte van de zon, de bodem, wind of het oppervlaktewater.  Voor het gebruik van zonne-energie zijn zowel zonnepanelen op daken als op land nodig. Met Zonnepark Brinkenweg willen de gemeente en deA de energietransitie een stap verder brengen.


Zonnepark Brinkenweg