Natuurlijk investeren in Zonnepark Klarenbeek

Natuurlijk investeren in Zonnepark Klarenbeek

“Niemand kan het ontkennen: we móeten investeren in duurzaamheid”, stelt Willem Meurs. Hij roept niet vanaf de zijlijn, hij is al sinds de oprichting betrokken bij Duurzame Energiecoöperatie Apeldoorn (deA), waarvan 7 jaar als bestuurslid. Maar wel het liefst op een manier die voor mens, dier en natuur zo goed mogelijk uitpakt. In dit kader noemt hij Zonnepark Klarenbeek een voorbeeldproject. Hij raadt dan ook iedereen aan om ZonDelen te kopen. “Even los van de 3,5% rendement, de hele aanpak rond dit park is vanaf het begin sympathiek.”
En dat verdient steun, zo vindt de zestiger. Zo zou het in zijn optiek bij toekomstige projecten altijd moeten gaan. “Wat mij aanspreekt bij Zonnepark Klarenbeek is dat er vanaf het begin rekening gehouden is met de omwonenden. Dat is erg belangrijk. Iedereen kent de weerstand die er is tegen het plaatsen van windmolens. Die weerstand kan ook overslaan op zonneparken. Mensen vinden het niet mooi, al die gladde oppervlakten. En dus moet je met de omwonenden in gesprek. Je moet het hele gebied opnieuw inrichten, bomen plaatsen, een totaalplaatje realiseren waar iedereen tevreden over is. Dat is wat we voor ogen hadden, en dat is gelukt.”

Trots

Willem klinkt trots. En dat is hij ook. Hij zegt trots te zijn op de realisatie van Zonnepark Klarenbeek maar ook op deA. Op wat de energiecoöperatie tot nu toe voor elkaar heeft gekregen. Zo zag hij het ook voor zich toen hij zich als vrijwilliger bij deA aansloot. “Ik wilde tijd steken in iets dat maatschappelijke impact heeft. De gevolgen van klimaatverandering hielden me bezig en ook onze afhankelijkheid van Rusland als het gaat om gas. Toen de plannen voor de oprichting van een energiecoöperatie naar buiten kwamen, ben ik aangehaakt. Een mooi initiatief.”
Op twee fronten is deA actief. Ze houdt zich bezig met activiteiten die zorgen voor energiebesparing en ze produceert groene energie. En dat allemaal heel lokaal. In Apeldoorn dus. Klarenbeek ligt echter net over de gemeentegrens. Hoe zit dat? “Ons gebied is alles wat op fietsafstand goed te overbruggen is”, antwoordt Willem.
De lokaal opgewekte duurzame energie kent meerdere bronnen: zon, afvalwater en gft-afval. De groene energieleverancier Greenchoice zorgt er namens deA voor dat de stroom op het net komt. “We produceren inmiddels genoeg om 4500 huishoudens van stroom te kunnen voorzien. We hebben zo’n 900 afnemers. Maar wat overblijft gaat natuurlijk niet verloren. Het gaat het net op en het is duurzaam, dat is belangrijk.”

Energiecoaches

Gaandeweg is deA zich ook gaan richten op die andere pijler: energiebesparing. Ze stuurt energieregisseurs, -coaches en -conciërges op pad om in Apeldoornse buurten en wijken informatie te geven over energiebesparende mogelijkheden, en deze ook eventueel door te voeren. Denk aan het plaatsen van tochtstrippen. “Het gaat om simpele maatregelen die veel winst opleveren”, vat Willem samen. Een succesvol initiatief van deA noemt hij ook de zonnepanelenactie voor particulieren, waar in 2020 mensen [350 aantal nog checken] gebruik van hebben gemaakt. “Zo’n project past in onze doelstelling, en een compleet zonnepark, zoals in Klarenbeek, ook.
Samen met EnergieRijk Voorst is deA voor de helft eigenaar van dat park. Door ZonDelen te kopen kan iedereen een stukje eigenaar worden. “Ik ga zeker meedoen”, bevestigt Willem. “Ik ben erg enthousiast over dit project. Ik zou iedereen willen oproepen: doe ook mee! Natuurlijk vanwege de 3,5% rendement. Maar ook omdat het ons ook echt helpt. Wij hebben geen winstoogmerk en gebruiken het geld om weer nieuwe duurzame initiatieven te ontplooien.”

29 juni informatiewebinar

Alle informatie over Zonnepark Klarenbeek en over ZonDelen vind je hier. Woensdag 2 juni is er een informatiewebinar.