De Parken vrij van fossiele energie

De Parken vrij van fossiele energie

deA gaat aan de slag in De Parken om samen met de bewoners van de wijk over te schakelen naar duurzame energie.
In opdracht van de gemeente heeft deA samen met o.a. Remeha een voorstel gemaakt voor de wijk De Parken. De wijk staat vol monumentale woningen waardoor verduurzamen best een uitdaging is. Wellicht is de bestaande gasinfrastructuur ook bruikbaar voor niet fossiele energie.

Nieuwe bestemming gasleidingen mogelijk?

De situatie in Groningen maakt duidelijk dat de overgang van fossiel naar duurzaam echt voor de deur staat. We willen zo snel mogelijk van aardgas af. Aangezien bijna al onze woningen verwarmd worden door aardgas, gaat ook bijna iedereen hier iets van merken. Dat brengt veel vragen: als aardgas verdwijnt, verdwijnt daarmee dan ook de gasinfrastructuur? Er ligt voor miljarden aan gasleidingen in de grond. Kunnen we daar geen nieuwe bestemming aan geven? Biedt dat bijvoorbeeld mogelijkheden voor de inzet van biogas en waterstof? Zeker bij woningen die heel moeilijk te isoleren zijn kan dat weleens een aantrekkelijk alternatief zijn.

Plan voor nu én over 25 jaar

Ons plan voor De Parken heeft twee sporen. Een spoor dat zich richt op de lange termijn: hoe is de wijk De Parken over 25 jaar vrij van fossiele energie? Het andere spoor richt zich op de korte termijn: wat kun je nu al doen en hoe kunnen we huiseigenaren helpen als ze plannen hebben om hun woning te verduurzamen?

Goed bezochte wijkraadvergadering

Het voorstel is besproken met de gemeente Apeldoorn. De gemeente is enthousiast en heeft deA een opdracht verstrekt om het voorstel uit te voeren. Al eerder hebben we met de wijkraad over ons voorstel gesproken. Op dinsdagavond 13 februari hebben we ons voorstel toegelicht op de wijkraadvergadering. De avond was zeer goed bezocht, er moesten zelfs stoelen bijgeplaatst worden en ook het gesprek over ons voorstel was enerverend.

Komende weken

De komende weken gaan we een vijftal woningen bezoeken om te onderzoeken welke opties er mogelijk zijn om de woningen in De Parken te verduurzamen. De resultaten zullen we vervolgens weer presenteren. Daarnaast gaan we ook aan de slag met het langetermijnplan. Een aantal bewoners heeft al aangegeven daar belangstelling voor te hebben.
Woont u in De Parken en wilt u ook meedoen en meedenken? Laat het ons weten: mail of bel ons. Ook horen we graag als u met uw eigen huis of buurt aan de slag wilt.