Ruimte gevraagd

‘Druk op plaatsen windmolens neemt toe’ en ‘Apeldoorn legt verantwoordelijkheid te snel naast zich neer’ kopte de Stentor afgelopen weken. Vanuit de provincie Gelderland, de Landelijke duurzaamheidscommissie en Alliander neemt de druk toe om de Apeldoornse politiek te bewegen tot het plaatsen van windmolens. Hoe kijkt deA hiertegenaan?

Net mensen

Niets menselijks is de politieke partijen vreemd. En hoe reageren mensen als de druk wordt opgevoerd? De weerstand wordt groter, het ‘nee’ wordt luider en nieuwe argumenten worden bedacht om nogmaals het eigen gelijk aan te tonen. Of je gaat mee, terwijl je het eigenlijk helemaal niet ziet zitten. Als de kans zich dan voordoet om het besluit ongedaan te maken, grijp je die alsnog. En zo gaat het ook bij politieke partijen.

Wat dan wel?

Waar het om gaat is dat we duurzame energie opwekken, zodat we het gebruik van vervuilende, fossiele brandstoffen achter ons kunnen laten. Dat is de opgave. Nederland heeft zich daar aan gecommitteerd in Parijs, waarna het is doorvertaald naar een Nationaal Energieakkoord en een Gelders Energieakkoord. In aansluiting daarop heeft de Apeldoornse gemeenteraad de ambitie geformuleerd om in 2030 28% van ons energieverbruik in Apeldoorn duurzaam op te wekken. Dezelfde raad heeft nu bepaald dat dit niet met windenergie gebeurt, maar heeft nog geen duidelijk antwoord welke energiebronnen dat wel gaan realiseren.

Ervoor staan

Het lijkt ons niet reëel en verstandig om de nieuwe gemeenteraad het antwoord daarop alleen te laten bedenken. De energietransitie is complex en heeft grote gevolgen voor ons landschap. Het raakt iedereen en dat betekent dat we het ook echt met elkaar moeten gaan doen. Niet alleen de raad en een aantal mensen dat vooroploopt. Nee, iedereen moet meegenomen worden in deze grote verandering, zodat we allemaal helder voor ogen hebben waarom we over moeten naar duurzame energie, wat de mogelijkheden en de gevolgen zijn van de energietransitie. Van de gemeenteraad verwachten we dat die gedurende het traject voor de opgave blijft staan en besluiten neemt, ook als deze besluiten niet door iedereen met gejuich ontvangen worden. Dat hoort óók bij de taken van een gemeenteraad.

Ruimte maken

Als we terug kijken naar het proces rondom windenergie, kan het gewoonweg niet anders dan dat we opnieuw om tafel gaan. We moeten ruimte maken om te praten over nut en noodzaak, over kansen, mogelijkheden en gevolgen van energieopwek in Apeldoorn. Want of je partij nu voor of tegen windmolens in Beekbergsebroek heeft gestemd: we zullen moeten gaan voor een plan B waarin we kiezen hoe we 28 procent duurzame energie gaan opwekken in 2030. Voor de nieuwe gemeenteraad zien wij hierin een belangrijke taak.
Dit geldt overigens niet alleen voor de Apeldoornse raad, overal in het land voltrekt zich een vergelijkbaar proces. Ook als het gaat om grote velden met zonnepanelen zien we discussies ontstaan zoals die rond windmolens. Het is daarom nodig dat het proces breder wordt ingestoken en zorgvuldiger wordt doorlopen. Wat ons betreft krijgt het een belangrijke plek in het bestuursakkoord dat na de verkiezingen in maart wordt opgesteld.