Salderen krijgt steun van de Kamer

Heeft u zonnepanelen? Dan heeft u waarschijnlijk te maken met ‘salderen’. Op de momenten dat u meer energie opwekt dan dat u zelf verbruikt, mag u die wegstrepen tegen de energie die u afneemt van het net. Hoe staat het met de salderingsregeling?

Motie 2023

Een grote meerderheid in de Tweede Kamer heeft op 13 december 2016 een motie van de PvdA en GroenLinks aangenomen om de salderingsregeling te laten duren gedurende de looptijd van het Energieakkoord (tot 2023). Het is nu aan de regering of zij deze motie ook overneemt.  Al eerder gaf minister Kamp aan dat de huidige salderingsregeling zal blijven bestaan tot 2020 en dat er een overgangsregeling komt voor mensen die er al gebruik van maken en dat er onderzoek loopt naar wat een goede opvolger van de regeling is. De Kamer wilde daar niet op wachten en nam de motie aan.

Lokale energie stimuleren

Op 3 januari 2017 informeerde minister Kamp de Tweede Kamer met een brief over de tussentijdse evaluatie van de salderingsregeling. In de brief schrijft hij: “In lijn met de motie acht ik het van belang om investeringszekerheid te geven voor de aanschaf van zonnepanelen. Daarbij moet er ruimte zijn om op basis van de evaluatie te komen tot een verstandige en verantwoorde wijze van stimulering van lokale hernieuwbare energie vanaf 2020.”