Topjaar voor zonnepark Klarenbeek

Topjaar voor zonnepark Klarenbeek


Hoge opbrengst en de das is gespot

Topjaar voor zonnepark Klarenbeek

Zonnepark Klarenbeek is inmiddels een jaar in bedrijf en het is een topjaar te noemen. Dankzij de vele zonuren in 2022 presteerde het park boven verwachting. De energieproductie lag zo’n 13% hoger dan verwacht. En nog een grote meevaller: als gevolg van de stijgende energieprijzen zijn de inkomsten van het park ruim twee keer zo hoog als begroot. Ook de natuur in het park doet het goed: de das is gespot. Helaas wisten koperdieven het park ook te vinden, waardoor de beveiliging van het park moest worden aangescherpt.

Voor 7380 huishoudens aan stroom

2022 was het zonnigste jaar sinds de metingen in Nederland begonnen zijn. Ook is, dankzij de steeds schoner wordende lucht, de instraling van de zon intensiever aan het worden. Zonnepark Klarenbeek produceert met 41.704 zonnepanelen jaarlijks een hoeveelheid energie vergelijkbaar met het verbruik van 7280 huishoudens. Afgelopen jaar produceerde het park nog eens voor bijna 1000 huishoudens extra aan stroom. 

Door deze hogere opwek en zeker door de gestegen energieprijzen, vallen de inkomsten van het zonnepark Klarenbeek over 2022 ruim twee keer zo hoog uit als begroot. De extra inkomsten bieden een buffer voor eventuele slechte jaren en maken (op termijn) nieuwe duurzame projecten mogelijk.

Zorg voor de natuur

Het zonnepark is natuurinclusief gebouwd, dat wil zeggen dat er naast de winst voor het milieu ook winst is voor de natuur. Zonnepark Klarenbeek heeft vijf poelen, natuurvriendelijke oevers en vele vierkante meters bomen en bosplantsoen. Afgelopen jaar is o.a. door de KNNV aandacht besteed aan het monitoren van de ecologische ontwikkeling. Op grond daarvan is een aantal aanpassingen gedaan om de jonge aanplant en de poelen beter tot bloei te laten komen en het regenwater beter op te vangen.

De das is gespot!

En de das is aanwezig op Klarenbeek! Ze zijn gespot met de camera’s die staan opgesteld op het park. Ze wandelen door het park en gebruiken het park om eten te zoeken. In de buurt van het park liggen hun twee burchten. Ze worden goed in de gaten gehouden, onder andere of ze toegang houden en of ze voldoende voedsel kunnen vinden in het park.

Ook koperdieven gespot

Naast de das is helaas ook het koperdievengilde gespot in het park. Op camera’s is te zien hoe de dieven 40 kilometer aan bovengrondse leidingen meenemen. Een enorme tegenvaller met flinke financiele consequenties. Inmiddels is de beveiliging verscherpt.

Voordeel voor omwonenden

Elk jaar komt er uit de opbrengsten van het park ongeveer €9.000,- vrij om te besteden aan duurzame en sociale projecten in de buurt. Dit is het zogenaamde Gebiedsfonds. In 2022 was er een bijeenkomst om over de besteding van dit geld te praten, bijvoorbeeld voor isolatie en zonnepanelen voor huizen van omwonenden.