Waarom windmolens?

Waarom windmolens?

Windmolens zijn groot, sommigen vinden ze lelijk, ze maken geluid en geven slagschaduw. Waarom willen we dan toch windmolens in Beekbergsebroek? Deze vraag wordt ons regelmatig gesteld. Wij kunnen ons voorstellen dat het willen plaatsen van windmolens vragen oproept en weerstand kan geven. Het zijn immers grote dingen, die goed zichtbaar zijn in het landschap. Toch wil deA gaan voor wind en wij leggen graag uit waarom.
Duurzame ambities van Nederland
Nederland wil het percentage duurzame energie laten groeien: van ongeveer 5% nu, tot 14% in 2020 en 16% in 2023. In 2050 moet de energievoorziening helemaal duurzaam zijn. Dit doel kan gehaald worden met de inzet van onder andere windmolens. In 2023 moeten windmolens ongeveer 8 miljoen huishoudens voorzien van duurzame energie. Meer informatie hierover vindt u op de site van de Rijksoverheid.
Duurzame ambities van Apeldoorners
deA staat voor duurzame energiecoöperatie Apeldoorn. Ons doel is om het gebruik van vervuilende, fossiele brandstoffen te vervangen voor schone, duurzame bronnen. Wij willen de aarde graag behouden en willen dit vraagstuk niet voor ons uitschuiven en niet bij anderen neerleggen. Wij willen hieraan lokaal, dicht bij huis een bijdrage aan leveren. Dat kan op allerlei manier en dat doen wij ook. Bijvoorbeeld met zonnepanelen op basisscholen, zonnepanelen voor particulieren, een groot zonnepark op de Ecofactorij en het leveren van duurzame energie die in Apeldoorn is opgewekt. Mooie projecten waarmee we met elkaar steeds meer duurzame energie opwekken. Nu heeft Apeldoorn de kans om weer een stap te zetten in het opwekken van meer duurzame energie. Een behoorlijke stap en wel met het plaatsen van windmolens in Beekbergsebroek. Deze kans willen wij niet voorbij laten gaan. deA vindt het echter wel een voorwaarde dat het plaatsen van de windmolens in harmonie gebeurt met de omgeving, ofwel de mensen die er wonen. Daarom noemen we de windmolens ook burgerwindmolens. deA hanteert daarbij drie principes:

  • bij voorkeur worden de Apeldoorners zelf samen eigenaar van de molens
  • alle Apeldoorners moeten kunnen profiteren van de windmolens
  • wie dichterbij de molens woont, kan meer profiteren dan wie verder weg woont

Wij realiseren ons dat niet iedereen op voorhand enthousiast is over het plaatsen van de burgerwindmolens. Wij zijn en blijven echter graag in gesprek met iedereen, zodat we gezamenlijk kunnen kijken naar mogelijke oplossingen en we toch met elkaar de stap kunnen maken van fossiele brandstoffen naar schone energie.