Werkgroep batterijopslag: bijeenkomst over redox flow batterijen

Werkgroep batterijopslag: bijeenkomst over redox flow batterijen

Op dinsdagavond 14 mei heeft dr. Michel Saakes, onderzoeker en themacoördinator bij Wetsus in Leeuwarden, een inspirerende en leerzame lezing gehouden bij deA. Michel heeft zich in het verleden beziggehouden als onderzoeker bij TNO met de ontwikkeling en realisatie van o.a. intrinsiek chemisch veilige oplaadbare Li-ion en Li-metaal batterijen.
Bij Wetsus houdt hij zich o.a. bezig met redox flow batterijen. Het bijzondere van dit onderzoek bij Wetsus is dat er naar een duurzame membraan flow batterij wordt gezocht waarbij alleen keukenzout en water worden gebruikt voor de energieopslag, in combinatie met een duurzaam redoxkoppel. Duurzaam wil zeggen dat niet meerdere van de 44 elementen van het periodiek, die met “uitsterven” worden bedreigd, zijn gebruikt.  Duurzaam betekent ook dat er geen giftige stoffen worden gebruikt en het geheel recyclebaar is. Een redox-flow-batterij heeft een ander werkingsprincipe dan de bekende oplaadbare batterijen zoals Li-ion.

De conventionele redox batterij bestaat uit 2 verschillende redoxkoppels, gescheiden door een membraan. Het membraan laat alleen ionen door met de tegengestelde lading zoals aanwezig in het membraan. De capaciteit van de batterij wordt bepaald door de grootte van de tank. Andere voordelen t.o.v. de Li-ion batterij zijn de levensduur en kosten (ca. 5ct /kWh t.o.v. 250 euro/kWh). Redox-flow batterijen bestaan al lang.  De bekende Vanadium uitvoering heeft als nadeel dat vanadium beperkt beschikbaar is als grondstof. Wetsus gaat zijn duurzame uitvoering binnenkort testen in de praktijk (35kWh, 1kW systeem).  Deze duurzame redox batterij is zeker een optie om mee te nemen als energieopslag in huis of wijkniveau noodzakelijk blijkt. We hebben een leerzame avond gehad en een reële schakel voor energietransitie erbij.
Namens de werkgroep energieopslag, John Bernard