Plan voor opwek wind- en zonne-energie in Apeldoorn

Plan voor opwek wind- en zonne-energie in Apeldoorn

Het is niet de vraag óf er windmolens en zonneparken komen in Apeldoorn, maar waar en in welke verhouding. Dat was de boodschap van de themabijeenkomst die gemeente Apeldoorn op 2 september organiseerde.
Om minder CO2 uit te stoten gaan we in Nederland meer energie opwekken met zon en wind. Het plan daarvoor is verdeeld in 30 regio’s met ieder een eigen plan om energie duurzaam op te wekken. Apeldoorn vormt een regio met Brummen, Epe, Lochem, Heerde , Voorst en Zutphen. Het plan voor de energie-opwek in onze regio is gemaakt in samenwerking de netbeheerder, het waterschap, de provincie Gelderland en met vertegenwoordigers van bedrijven, inwoners, en maatschappelijke organisaties. In het plan staat hoeveel energie we tot 2030 gaan opwekken in de regio: en waar de zonneparken en windmolens bij voorkeur komen.

Plan Apeldoorn

Tijdens de bijeenkomst legde wethouder van Vierssen uit dat we onze verantwoordelijkheid moeten nemen voor de mensen en de wereld na ons. ‘We moeten nu actie ondernemen en kunnen dit niet voor ons uit schuiven.’ Hij benoemde dat hij deze avond misschien wel de brenger van het slechte nieuws was: veel mensen zien op tegen de zonneparken en windmolens en hebben bezwaren. Toch zit er volgens hem niets anders op.  “Ons landschap gaat hoe dan ook veranderen. Onze taak is het individuele belang af te wegen tegen het collectief belang. Daarvoor moeten we met elkaar in contact blijven.”

Op dak is niet genoeg

‘Waarom leggen we niet eerst alle daken vol?’, was een veel gehoorde vraag. Het is én-én’, benadrukten alle sprekers. We hebben alle daken nodig, maar dat is lang niet genoeg. We moeten én energie besparen én we hebben ook zonneparken én windmolens nodig om aan onze doelstelling te voldoen. De verhouding tussen zon en wind is bespreekbaar: zonneparken kosten meer ruimte en wekken minder energie op. Windmolens wekken meer op maar zijn zichtbaarder in het landschap.

Niet wachten op nieuwe technieken

Een andere vraag die beantwoord werd was waarom we niet wachten op technieken die een minder grote impact hebben op Apeldoorn, zoals waterstof. Harold van Ganzenwinkel van gemeente Apeldoorn legde uit dat we op dit moment de technieken kunnen inzetten die nu beschikbaar zijn. Als er betere technieken komen, kunnen we die gebruiken, maar de verlaging van de CO2 kan daar kunnen we niet op wachten: we moeten snel aan de slag.

Met elkaar om tafel

Otto Hettinga van Energierijk Voorst vertelde de aanwezigen over de succesvolle totstandkoming van het zonnepark in Voorst. Bezwaarden, bewoners en initiatiefnemers zijn daar met elkaar om de tekentafel gaan zitten om een acceptabel plan voor alle partijen te maken.

De cijfers

Het doel voor onze regio is om 1,2 TWh (terawatt uur) elektriciteit op te wekken in 2030. Dat komt neer op in totaal ruim 60 windmolens en bijna 1.000 hectare zonneparken. Voor Apeldoorn gaat de gemeente uit van 20 windmolens en 250 ha zonneparken, in werking uiterlijk 2030. En mogelijk nog 10 windmolens en 250 hectare zonneparken in de periode tot 2050.

Eigenaar eigen energieopwek

Als deA zijn we blij met de duidelijkheid van het kader dat de RES biedt en de concrete doelen die worden neergezet. Positief is ook dat in het proces zoveel maatschappelijke partijen al een rol hebben gespeeld en meegedacht. Onze zorg is hoe we als bewoners participeren en hoe we eigenaar kunnen zijn van onze eigen duurzame energieopwek. Dat is iets waar onze coöperatie voor staat.
De bijeenkomst vond plaats in Orpheus en kon ook online worden gevolgd. Daardoor waren er 80 aanwezigen in de zaal en 130 online.

Samenvatting RES