Zonneparken kans voor bewoners in Apeldoorn

Zonneparken kans voor bewoners in Apeldoorn

De eerste zonneparken in Apeldoorn zijn of worden gerealiseerd. De verwachting is dat er nog meer volgen. Het is daarom belangrijk om te bedenken hoe we als Apeldoorners hiermee willen omgaan. Als deA zien we deze zonneparken als een kans, mits we die aangrijpen.
In de komende jaren worden zon en wind belangrijke energiebronnen voor Apeldoorn. Het opwekken gebeurt verder weg, bijvoorbeeld op zee; maar ook dichtbij gaat er meer duurzame energie worden opgewekt. Daarom is het overheidsbeleid dat ook rond Apeldoorn in de komende jaren zonneparken worden gebouwd. Het waar en hoe zal steeds meer onderwerp van gesprek zijn.

Participeren is onze kans

Zowel het Rijk als de gemeente streven ernaar dat burgers de mogelijkheid krijgen om voor minimaal 50% eigenaar te worden van de zonneparken. Dit is ook vastgelegd in het klimaatakkoord. Als energiecoöperatie zien we dat als een enorme kans voor Apeldoorn. Ieder zonnepark geeft Apeldoorners de gelegenheid te investeren in hun eigen duurzame energie in de komende 25 jaar. Of je nu veel of weinig geld hebt, zonneparken helpen mee aan een schone, betaalbare energievoorziening voor ons allemaal. En het mooie is: als omwonende kun je meedoen. Het financiële voordeel blijft zo in Apeldoorn en het Apeldoornse bedrijfsleven krijgt een inpuls. Dat wil zeggen: als we die kans met z’n allen aanpakken.

Coöperatie maakt participatie mogelijk

In onze coöperatie werken we samen om Apeldoorn zoveel mogelijk van fossielvrije energie te voorzien. We zien onze coöperatie ook als de plek waarmee Apeldoorners kunnen participeren in de zonneparken. Op dit moment worden we regelmatig, door verschillende partijen gevraagd of en hoe deA de bewonersparticipatie in deze projecten kan vormgeven. Uiteraard laten we het weten zodra daar concrete stappen worden genomen.

Hoe kunnen bewoners meedoen?

We hebben uitgezocht welke vormen van participatie in zonneparken er mogelijk zijn voor bewoners en hoe we kunnen samenwerken. De eerste mogelijkheid is om te investeren in zonneparken. Je legt geld in en krijgt jaarlijks rendement uit de opbrengst van het park. Dit blijkt heel rendabel te zijn, zoals ook blijkt bij Zonnepark Ecofactorij. Een andere vorm van participatie is dat je energie afneemt van het park. Meedenken of meebeslissen of het meedenken over de landschappelijke inpassing van park-onderdelen is ook een mogelijke manier van participatie. Kiezen voor allemaal kan natuurlijk ook. En wellicht ontstaan er in de toekomst nog meer vormen om deel te nemen aan zonneparken.

En op de daken?

Zoals je weet is deA al vanaf het begin actief om daken te voorzien van zonnepanelen. En daar gaan we zeker mee door. Maar zelfs als alle daken vol liggen, is dat nog niet genoeg. Ook is het onze ervaring met zonnepanelen op daken dat de opbrengst prima is, maar het tempo waarin daken worden vol gelegd laag is. Als we onze CO2-uitstoot structureel willen verminderen, is echt veel meer duurzame opwek nodig. Zonneparken zijn dan een goede en betaalbare oplossing.
We realiseren ons dat er ook nadelen aan zonneparken zijn verbonden. Al gaat het maar om een klein gedeelte van onze grond die we daadwerkelijk gaan gebruiken voor energieopwek, ze veranderen het aanzien van het landschap. Het betreft regelmatig landbouwgrond die voor die periode dan niet gebruikt wordt voor andere doelen. Ook is over het effect op de bodemgesteldheid van de grond nog weinig empirische kennis.
Juist omdat deze zaken ons aan het hart gaan, willen we ook partij zijn in deze ontwikkeling en willen we ons ervoor inzetten de nadelen te beperken. Juist omdat we goed en verstandig willen omgaan met deze aarde. Zonneparken helpen zo mee aan een schone, betaalbare en verantwoorde energievoorziening voor ons allemaal. En het mooie is: als omwonende kun je meedoen.
Veel gestelde vragen zonneparken in gemeente Apeldoorn vind je op de website van gemeente Apeldoorn