Vijf jaar deA, wie denkt mee?

Wie heeft er zin in en tijd voor, mogelijk ook ervaring met het organiseren van een lustrumviering?
Wie meldt zich daarom aan voor een eerste bijeenkomst hierover in de komende weken? Tijdens die bijeenkomst gaan we een eerste verkenning doen over de eerste lustrumviering van deA.

Bijna vijf jaar!

Op 6 juni 2017 is het vijf jaar geleden dat onze coöperatie werd opgericht, zoals je op deze foto ziet. Wij zien dit vijfjarig bestaan als een mooie reden voor een viering. Vraag is natuurlijk: hoe gaan we dat vieren? We zoeken nu allereerst mensen die het leuk vinden om een plan voor dit vijfjarig jubileum te maken.
Als we het eens zijn over het plan willen we het natuurlijk ook graag uitvoeren. Misschien willen dezelfde mensen dat doen, misschien zijn anderen daar meer voor in. We willen graag meteen beeld hebben wie waarvoor beschikbaar is. We doen het samen, zoveel is zeker.

Welke uitgangspunten?

We zien een viering van het lustrum die bijdraagt aan de doelstellingen van deA. Een viering die duidelijk maakt dat we er in geloven dat we met onze energie een positieve verandering kunnen realiseren. Het lustrum zal ook bijdragen aan onze naamsbekendheid in Apeldoorn. Verder:
• alles mag: één bijeenkomst, een serie van activiteiten, of iets daar tussenin;
• alles kan: alleen voor leden, voor leden en klanten, voor alle Apeldoorners, of iets daar tussenin;
• alles spreekt aan: over energie, over klimaat, over wijk, over innovatie, over lokaal samen, of een combinatie van dit alles;
• alles zal in een eenvoudig plan worden uitgewerkt: inhoud, organisatie, financiering, etc. Dat doen we om het te kunnen delen, verantwoorden, goedkeuren, om ermee te kunnen stimuleren.
Vanuit deA reserveren we een budget van 1.000 euro. Op deze basis denken we dat een plan kan ontstaan voor een viering van 10.000 euro, met bijdragen van derden.Verder hebben we een plek voor de bijeenkomsten en vergaderingen van de lustrumcommissie.

Hoe aanmelden?

Laat het ons weten als je op de eerste bijeenkomst aanwezig wilt zijn, door uiterlijk 28 oktober een e-mail te sturen:
• gebruik als onderwerp van de email: aanmelding bijeenkomst lustrum
• geef in de mail aan waarin je geïnteresseerd bent: plannen maken, plannen uitvoeren, allebei, weet nog niet
• je telefoonnummer
Stuur je mail naar info@de-a.nl.
Vanuit het bestuur doet iemand mee in de organisatie. De eerste bijeenkomst verwachten we in de loop van oktober.
Alvast dank voor alle reacties!
Namens het bestuur van deA
Arien Scholtens, voorzitter