Voorstellen: Joost en Pascal

Vanaf begin september zijn wij voor een halfjaar werkzaam als stagiaires Marketing & Communicatie bij deA. Vanuit Hogeschool Saxion werken we beide aan verschillende onderzoeken. Joost schrijft een communicatieplan voor zijn afstudeerstage, Pascal voert een klanttevredenheidsonderzoek en ondersteunt in de dagelijkse activiteiten van deA.

Klantenwerving

We hebben onderzoek gedaan in het veld. Honderd Apeldoorners hebben ons geholpen door het invullen van een face-to-face-enquête. Met deze onderzoeksresultaten willen wij de behoefte en kenmerken van de Apeldoorner in kaart brengen om op basis hiervan in de slotfase een passend advies te schrijven met als doel de klantenwerving te stimuleren.

U gaf ons een 8,1!

Daarnaast zijn we bezig met een klanttevredenheidsonderzoek. Wellicht heeft u onze enquête voorbij zien komen. Hartelijk dank voor de reacties! Dit onderzoek gaat als een speer. Binnen twee weken is er respons van ruim 35% verkregen, dat is ruim 3 keer zo groot is als het gebruikelijke reactiepercentage. En trouwens, deA krijgt van haar klanten een 8,1 als rapportcijfer! Met al uw input zullen we een advies geven voor een nog betere klantrelatie.