Documentatie

Documentatie Actieplan 2022

Homerus Energiek

Vervolg op het eerste actieplan

Documentatie Terugverdientijd, gasbesparing?

Verslag

warmtepompbijeenkomst november 2022

Documentatie Hoofdpunten

Hoofdlijnen onderzoek

Onderzoek studenten Saxion 2023

Documentatie Ontwerp je eigen energiecentrale

MOOS

een activiteit van Homerus Energiek

Documentatie Powerpointpresentatie

Wie zijn wij?

Buurtinitiatief Homerus Energiek

Documentatie Overzicht

Maatregelen per woning

Onderzoek studenten Saxion 2023

Documentatie Verhoog je woningcomfort

Menukaart

energiebesparende maatregelen 2019

Documentatie Powerpointpresentatie

Onderzoek Studenten Hogeschool Saxion

Eindpresentatie 2023

Documentatie Resultaten

Enquête resultaten

Onderzoek studenten Saxion 2023

Nieuwsbrieven

De doorlinkmogelijkheden van de nieuwsbrieven 1 t/m 10 zijn vervallen, maar inhoud hiervan is te vinden onder de rubriek ‘Nieuws uit de Homerusstraat’.